MobiPunten Bremen besparen stad €100 miljoen

De MobiPunten in Bremen leiden tot een besparing van €100 miljoen euro. Uit onderzoek dat de Noordduitse stad heeft laten doen, blijkt dat er 5.000 minder auto’s in de straten van Bremen staan. Dat komt overeen met een rij auto’s van 25 kilometer lang. De deelauto’s die op de MobiPunten staan, hebben voor dit effect gezorgd. Wanneer de stad niet op autodelen had ingezet, hadden de stad moeten investeren in de aanleg van parkeergarages.

Sinds 1990 investeert Bremen in autodelen, omdat dit bijdraagt aan een efficiënter verkeerssysteem, minder ruimtebeslag en minder uitstoot. Inmiddels zijn er drie aanbieders met in totaal 14.000 gebruikers.

Middenstand vaart wel bij autodelen

Uit het onderzoek komen een aantal interessante effecten van autodelen naar voren:

  • Iedere deelauto in Bremen vervangt 16 auto’s.
  • Autodelers doen hun inkopen veel meer lokaal dan autobezitters. Autodelen draagt dus bij aan de lokale economie en ondersteunt de detailhandel. Autobezitters doen drie keer zo vaak inkopen buiten de stad dan autodelers.
  • In huishoudens waar een deelauto wordt gebruikt, worden 50% minder autokilometers gemaakt.
  • Gebruikers onderstrepen het gemak van autodelen: ze hebben geen gedoe meer met onderhoud, belastingen en verzekeringen.
  • Daarnaast ervaren ze een groter gevoel van vrijheid als het gaat om het kiezen van het juiste vervoermiddel.
  • 85% van de inwoners van Bremen is bekend met de voordelen van autodelen, onder meer door de herkenbare Mobipunten en de Udo-campagne.

MobiPunten veroveren Europa

Het onderzoek dat mede door het EU-project SHARE-North is gefinancierd, onderstreept het belang dat steden investeren in autodelen. Bremen heeft gepionierd met het concept van MobiPunten (in het Duits: MobilPunkte). Een MobiPunt combineert verschillende vormen van (deel)mobiliteit. Bekende voorzieningen zijn deelauto’s, fietsparkeren en tram- of bushaltes. Daarmee vormen MobiPunten een herkenbaar vertrekpunt van iedere reis. De stad werkt nauw samen met aanbieders in de markt en draagt met marketing bij aan de bekendheid en het gebruik van deelauto’s.

Het succesvolle MobiPunt-concept waaiert vanuit Bremen uit naar heel Europa. Inmiddels zijn er MobiPunten in Noorwegen en in Vlaanderen. Binnen het SHARE-North project is Advier verantwoordelijk voor de uitrol in Nederland. Partijen die interesse hebben in het realiseren van MobiPunten, kunnen contact opnemen met Advier.

Meer informatie

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.