Green Deal Autodelen II behaalt belangrijkste doelstelling

Month: oktober 2020

Het doel van 700.000 deelautogebruikers uit de Green Deal Autodelen II is dit voorjaar al bereikt, een jaar eerder dan voorzien. Dat blijkt uit het jaarlijkse dashboard Autodelen van CROW-KpVV. Dit dashboard is gebaseerd op onderzoek door Advier. Steeds meer Nederlanders zien autodelen als een goede oplossing. Inmiddels is het totaal aantal gebruikers gegroeid naar 730.000. Een stijging van bijna 42 procent ten opzichte van vorig jaar toen er 515.000 gebruikers waren.

Het aantal deelauto’s blijft nog wel achter bij het gebruik: van de beoogde 100.000 deelauto’s in 2021 waren er tijdens het telmoment dit voorjaar 64.000. Dat zijn er 13.000 meer dan in 2019. Om de doelstelling te halen is meer inspanning nodig.

Er zijn nog diverse barrières op het vlak van autodelen te slechten. Een van die barrières is het ontbreken van gemeentelijk kader voor autodelen. Zonder zo’n kader is het voor aanbieders heel moeizaam om deelautoplekken te krijgen in de openbare ruimte. Dat belemmert de ontwikkeling van de markt. In opdracht van het ministerie van IenW en de Europese Commissie gaat Advier 30 gemeenten trainen op het vlak van autodeelbeleid.

Download hier de presentatie van Green Deal-voorzitter Betty de Boer over de jaarlijkse cijfers.

Meer informatie:

Friso Metz – friso.metz@advier.nlLinkedIn

Dashboard Autodelen

Green Deal Autodelen II