Terugblik op 2020

Month: december 2020

Aan het eind van 2020 kijken we met Advier terug op een jaar waarin we ondanks de Coronacrisis aan veel mooie projecten hebben mogen werken. Hieronder een kleine greep uit de werkzaamheden van afgelopen jaar.

Uitrol mobipunten De Kop Werkt

Mobipunt met deelauto in Schagen

In De Kop van Noord-Holland heeft Advier de eerste mobipunten geplaatst. De mobipunten zijn opgezet vanuit het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en zijn bedoeld om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de regio te vergroten. In 2020 zijn er 12 mobipunten geplaatst, het doel is om er eind 2022 meer dan 40 te hebben staan. Door leveringsproblemen van de zuilen door Corona is voor de opdrachtgever een 3D geprinte zuil ontwikkeld van grotendeels gerecycled plastic. Inmiddels zijn we ook bezig met het 3D printen van divers straatmeubilair voor bij de mobipunten.

Lees meer over de mobipunten.

Duurzame Mobiliteit Veluwe

Om de Veluwe duurzaam bereikbaar te houden voor gasten heeft Advier in 2020 een plan ontwikkeld om in te spelen op de verantwoordelijkheid van de ondernemers. Door de ondernemers verschillende tools aan te reiken die zij zelf kunnen toepassen en implementeren wordt verwacht dat het noodzakelijk maatwerk in de snel en voortdurende veranderende wereld van mobiliteit bij de Veluwse gast zullen landen. Daarnaast heeft Advier in 2020 voor de Regiodeal het onderdeel “duurzame mobiliteit” ontwikkeld. Dit is een grootschalig plan waarin het Rijk, de provincie en gemeenten samenwerken om de Veluwe versneld te verduurzamen. Er worden bepaalde “ontvangstlocaties” ontwikkeld waarvandaan toeristen duurzaam de Veluwe kunnen optrekken. Een van die duurzame vervoersmiddelen wordt een Veluwse deelfiets. Advier ondersteunt vier ondernemers op de Veluwe om gezamenlijk een deelfietssysteem op te richten, een deelfiets met een gastheer.

Lees meer over Duurzame mobiliteit Veluwe.

EU projecten Share North en MOVE

Om voorop te blijven lopen in de markt, investeert Advier op eigen risico in projecten. Zo is Advier partner in de Europese projecten SHARE-North (gericht op het verduurzamen van transport in het Noordzeegebied) en MOVE (gericht is op het co-creëren van duurzamere mobiliteitsoplossingen in (semi) landelijke regio’s, kleine stedelijke- en toeristische gebieden) in de INTERREG Noordzeeregio.

SHARE-North
Hoogtepunt van SHARE-North dit jaar was vooral het schrijven van de manual Shared Mobility Rocks, deze wordt in 2021 in hardcopy uitgegeven. Daarnaast was Advier betrokken bij het opzetten van diverse projecten waarbij mobiliteit geïntegreerd wordt in gebiedssontwikkelingsprojecten, zoals de Tangentlocatie, het Bammensterrein en Buurtschap Crailo.

MOVE
Door de toenemende interesse in mobiliteitshubs wordt Advier regelmatig gevraagd door diverse overheden om mee te denken hoe deze nieuwe ontwikkeling passend zou kunnen zijn voor hun uitdagingen. Advier zet zich ook in om kennisuitwisseling tussen de diverse Interreg projecten, met name op het gebied van mobihubs, plaats te laten vinden.

Lees meer over deze Europese projecten

Greendeal autodelen

In opdracht van CROW-KpVV heeft Advier wederom het jaarlijkse dashboard Autodelen gemaakt. Het doel van de Green Deal Autodelen II van 700.000 deelautogebruikers is dit jaar gehaald. Steeds meer Nederlanders zien autodelen als een goede oplossing. Inmiddels is het totaal aantal gebruikers gegroeid naar 730.000. Een stijging van bijna 42 procent ten opzichte van vorig jaar toen er 515.000 gebruikers waren. Het aantal deelauto’s is met 13.000 toegenomen tot 64.000. Voldoende reden om de komende jaren verder te gaan met het stimuleren van autodelen.

Lees hier meer over Greendeal Autodelen

Afronding Enschede Fietsstad 2020

In 2016 is Advier bij de gemeente Enschede begonnen aan een meerjarige fietscampagne met als doel de titel van Beste Fietsstad van 2020 te winnen. In februari van dit jaar was de prijsuitreiking en werd bekend dat Enschede tot de top 5 beste fietssteden van Nederland behoort, en sleepte de stad de prijs voor Beste Grote Fietsgemeente 2020 in de wacht.

Met de uitreiking van deze prijs kwam een einde aan onze jarenlange samenwerking met de gemeente Enschede.

Lees meer over de fietscampagne Enschede Fietsstad.

Beweegchallenge Nijmegen

Advier heeft de uitvoering verzorgd van de Beweegchallenge Groen Gezond en in Beweging Nijmegen. Het doel van de Beweegchallenge was om medewerkers te enthousiasmeren en motiveren meer te bewegen. Maar liefst 16 organisaties gingen de uitdaging aan hebben in 4 weken tijd 110.000 km gewandeld en gefietst. Een fantastisch resultaat!

Lees hier meer over deze challenge.

Portal sQoot & Bike

Voor tweewielerlease bedrijf sQoot & Bike heeft Advier een online portal ontwikkeld. In deze portal beheert sQoot & Bike eenvoudig de vloot aan fietsen en klanten. Ook geeft de software een duidelijk overzicht van alle werkgevers, werknemers en fietsendealers die bij hen zijn aangesloten. Ook deze partijen hebben hun eigen inlog op het platform en kunnen daar al hun zaken rondom hun leasefiets en contracten beheren.

Lees hier meer over de portal van sQoot & Bike

Slim naar Antwerpen

Ook in 2020 verzorgde Advier de backoffice van het project fietskortingsregeling van Slim naar Antwerpen. Inmiddels hebben 3494 deelnemers actief meegedaan aan het project. Zij verruilde hun auto voor de fiets voor hun woon-werkverkeer. Zij ontvangen hiervoor een korting voor de aanschaf van een nieuwe fiets of onderhoudsbeurt van Slim naar Antwerpen en dragen hiermee bij aan een stad die goed bereikbaar blijft tijdens de grote infrastructurele werkzaamheden. En het draagt bij aan een goede gezondheid en schoner milieu.

Lees meer over het project Slim naar Antwerpen

Seabubbles

Seabubbles, Virtek, de Duurzaamheidsfabriek en DEAL zetten een samenwerkingstraject op om via simulated engineering en 3D modellering het digitaal ontwerpen van multifunctionele aanlegplaatsen voor watertaxi’s te realiseren. We willen voor onszelf en voor andere bedrijven inzichtelijk maken wat de meerwaarde is van dit soort technologieën en wat ervoor nodig is om ze effectief in te kunnen zetten. In de samenwerking brengt Virtek met name de kennis in op het gebied van digital engineering. Wij leveren de omschrijvingen aan van verschillende type docks met meerdere innovatieve diensten waaronder het leveren van waterstof. We gaan in dit samenwerkingsverband ook andere partners betrekken en subsidies aanschrijven voor het realiseren van onze droom, de meest klantvriendelijke duurzame innovatieve dock voor watertaxi systemen.

Lees meer over Seabubbles

Afstudeerstages

In 2020 hebben diverse studenten hun afstudeerstage bij Advier afgerond.

 • Jelmer Koedood
  Future Mobihubs as social connector for the neighbourhood
 • Ilse van Zeumeren
  Tools to stimulate interaction amongst passengers of the Seabubble
 • Sophie Brooijmans
  The societal feasibility of sustainable mobility hubs
 • Xueyao Li
  Design of a living as a service platform including shared mobility

Nieuwe collega’s

Afgelopen jaar kreeg Advier er 2 nieuwe collega’s bij: Jenny Hasenack en Sophie Deahl.

Tot slot de persoonlijke hoogtepunten van 2020 van alle Advier collega’s.


Minze Walvius: ‘Nú werk maken van de stad van de toekomst’

Month: december 2020

‘Waarom ontwerpen we woonwijken op basis van data uit het verleden, en niet voor de toekomst?’ Hoewel Minze Walvius het antwoord op die vraag al kent, schudt hij graag de boel wakker.

Walvius is ondernemer, dwarsdenker, adviseur en projectontwikkelaar op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en werkt voor zowel ontwikkelaars als gemeenten. Door anders te kijken naar ontwerp en mobiliteit worden wijken en steden veel groener, duurzamer en vooral aantrekkelijker voor nieuwe generaties, aldus Walvius. Bij Walvius, oprichter van het bedrijf Advier, viel het kwartje al jaren geleden, op een conferentie in Tokyo. Onder andere Google X en de Toyota Mobility Foundation nodigden dwarsdenkers uit de hele wereld uit om te brainstormen over ‘de stad van de toekomst’. In Nederland werkte Walvius ook aan het project Stad van de Toekomst. Walvius: ‘Van trendwatcher, stedenbouwkundige en klimaatspecialist tot demografisch deskundige: iedereen mocht meedenken en z’n zegje doen.’ De opdracht was grotesk en toch in ruimte beperkt: ‘Los alle uitdagingen van de wereld op in één vierkante kilometer’.

De uitdaging

Walvius leerde in Japan al wat hij nu in Nederland ook ziet: in een multidisciplinair team spreken vakspecialisten, nog los van eigen belangen, niet dezelfde taal. Een ontwikkelaar praat anders dan een klimaatspecialist, en een demograaf hanteert andere uitgangspunten dan de mobiliteitsexpert. Daarbij komt dat vakspecialisten vaak gevangen zitten in een verstikkende frase: ‘Zo doen we dat nu eenmaal’. Walvius: ‘Bij het ontwerp van woonwijken starten ontwikkelaars en gemeenten vaak nog altijd met de ‘heilige’ parkeernorm. Maar waarom eigenlijk? Allemaal een eigen auto voor de deur, dat betekent ruimte-verslindende en dure infrastructuur. Terwijl je in die ruimte ook groen of een waterpartij zou kunnen creëren. En over plannen op basis van data uit het verleden: ga eens kijken bij een nieuwbouwproject. Er staat nergens een schuurtje waar de e-bakfiets zomaar in past. Terwijl bewoners wél allemaal zo’n bakfiets hebben.’

Swapfiets

Het loslaten van de parkeernorm is minder revolutionair dan het lijkt, stelt Walvius. ‘Nieuwbouwwijken maak je voor de komende veertig tot vijftig jaar, dus voor de jongeren van nu, de swapfietsgebruikers. Die generatie hecht minder aan bezit en is al gewend om maandelijks een vast bedrag te betalen voor mobiliteit. Als je goed inzichtelijk maakt wat privé-autobezit inclusief de parkeerplaats kost, en wat de prijzen zijn van ruimte en aanleg van infrastructuur, zullen weinig jongeren kiezen voor “duur wonen aan een parkeerplaats”. Zeker omdat veel jongeren straks geen auto (en steeds vaker geen rijbewijs), maar wel een studieschuld hebben.’ ‘In Bremen werken ze al tien jaar met mobilpunkte. Het streven is om om de 300 meter in de stad zo’n mobipunt te hebben, met voldoende en kwalitatief goed deelvervoer: OV, deelauto, deelfiets, e-bike en elektrische steps. Het nieuwe vertrekpunt uit je wijk. Vanzelfsprekend wordt tegelijk ingezet op het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen. In Bremen vervangt één deelauto zestien parkeerplaatsen! In Nederland zijn we dit jaar begonnen met mobipunten. En je kunt ze ook uitbreiden met een pakketservice, een soort sociaal ontmoetingspunt of een kioskje. Maar belangrijker: als je hier alle logistieke voorzieningen concentreert, komt in de wijk ruimte vrij voor de wandelaar en de fietser en voor groen en water, in een parkachtige setting. Je creëert een veel aantrekkelijker woonomgeving.’

MaaS wordt LaaS

De droom van Walvius begint dus met een ‘extreme herverkavelingsopdracht’ aan ontwerpers. ‘Nu hebben we het over MaaS, Mobility as a Service, maar eigenlijk moeten we het al hebben over LaaS, Living as a Service. De nieuwe generatie is gewend om te delen, dus niet alleen vervoer, maar ook je wasmachine of je tuin. Je zou Living Labs kunnen creëren om daarmee te experimenteren.’

Expertise

In sneltreinvaart komen (technische) ontwikkelingen, innovaties en complexe uitdagingen op ons af, maar de traditionele zuilen beperken een samenhangende aanpak. Integraal werken is iets wat je moet leren en waarvoor je het traditionele werken eerst moet afleren. Walvius: ‘Het gekke is: als ik mijn verhaal over de woonwijk van de toekomst vertel, is er niemand die het onlogisch vindt. Je hoeft ook geen gedragspsycholoog te zijn om te zien hoe jongeren heel anders in het leven staan en veel klimaatbewuster zijn dan mijn eigen generatie, die nog is opgevoed met autobezit als het hoogste doel.’

Bovenstaand artikel komt uit het VNG Magazine. Bekijk hier het originele artikel in PDF formaat.


Trainingsprogramma Autodelen van start

Month: december 2020

Niet het aantal aanbieders, de doelgroep of het soort voertuigen bepaalt of autodelen kan slagen. Nee, de grootste factor die bepaalt of autodelen ergens voet aan de grond vindt is het beleid van de gemeente. Daarom heeft Advier, in samenwerking met Deloitte België, het Trainingsprogramma Autodelen ontwikkeld. Dat is erop gericht om kennis te delen en gemeentes te ondersteunen.

Vorige week vonden de eerste (online) trainingen plaats. 30 enthousiaste gemeentes sloten aan om meer te weten te komen over de achtergrond, het beleid en de communicatie rondom deelmobiliteit. Ze leren niet alleen van onze experts: omdat gemeentes met elkaar in een training zitten, kunnen ze ook onderling kennis en ervaring uitwisselen.

De eerste training was gericht op de ambitie. Friso Metz, consultant bij Advier, legt uit: “Er zijn eigenlijk vier ambitieniveaus te onderscheiden. Passief, wanneer een gemeente alleen reageert op wensen van aanbieders. Reactief, wanneer de gemeente een beleidskader opstelt en daar aanbieders op laat reageren. Actief, wanneer de gemeente zelf veel initiatief neemt om autodelen te stimuleren. En dan heb je nog Initiatief, wanneer de gemeente zelf weinig beleid heeft, maar er vanuit de bewoners een aantal dingen organiseert”. De taak aan de gemeenten was om in te schatten op welk niveau ze nu opereerden en op welk ambitieniveau ze zouden willen zitten. “Daar zit geen waardeoordeel in”, zegt Friso. “Het is alleen wel belangrijk om te weten waar je staat en waar je heen wil als gemeente”.

Het trainingsprogramma loopt door tot de zomer volgend jaar.