Hubs in alle Utrechtse buurten

De stad Utrecht groeit en daarmee wordt de ruimte in de stad steeds schaarser. Om te voorkomen dat het autobezit verder groeit, zijn er nieuwe oplossingen nodig. Samen met stedenbouwkundig bureau SVP heeft Advier verkend wat de mogelijkheden zijn voor buurthubs en hoe de gemeente kan toewerken naar een stadsbreed netwerk in 2040.

Mark Verbeet en Remco van der Panne van de gemeente Utrecht nemen het Kookboek Buurthubs in ontvangst.

Een buurthub is een fixeerpunt met een gecombineerd aanbod van (deel)vervoer en aanvullende functies. Het vormt het op- of overstappunt voor reizen. Door deze functies fysiek te bundelen, ontstaat er een sterke synergie. Essentieel zijn een goede zichtbaarheid en een herkenbare branding. Dat zorgt voor meer bekendheid en een beter gebruik van de (deel)voorzieningen. Buurthubs dragen bij aan een lagere autoafhankelijkheid en een lagere parkeerdruk. De realisatie van de hub kan hand in hand gaan met het autoluw maken van woonstraten. Dat ondersteunt een leefbare, gezonde en duurzame stad.

Buurthubs vind je op loopafstand van je voordeur. Om ervaringen op te doen met buurthubs in verschillende gebiedstypen, hebben Advier en SVP plannen ontwikkeld voor de allereerste hubs. Van stadswijk tot krachtwijk en buitenwijk: overal is de context anders. Daarnaast is het ‘kookboek buurthubs’ opgesteld. Dit visie- en werkboek dat de weg wijst bij de realisatie van de hubs. Bij voorkeur gebeurt dit in een participatief proces, in combinatie met het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte.

De routekaart die opgesteld is als visie van buurthubs richting 2040, laat zien welke stappen gezet moeten worden op weg naar het stadsbrede netwerk. De visie is gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring met mobiliteitshubs in binnen -en buitenland, van Scandinavië tot en met de Verenigde Staten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elke Kroft of Friso Metz van Advier, of Esther Vlaswinkel van SVP.