Algemene voorwaarden Advier Masterclasses

  • Bij onvoldoende deelnemers behoudt Advier zich het recht voor om de masterclass te annuleren. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
  • Nadat bekend is dat de masterclass doorgaat, ontvangt u een factuur van Advier BV.
  • Als het maximale aantal aanmeldingen voor een evenement wordt overschreden, ontvangt u hierover bericht en indien mogelijk een uitnodiging voor de eerstvolgende masterclass.
  • Annulering van deelname is kosteloos tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training. Het is mogelijk om een plaatsvervanger te laten deelnemen.
  • Advier behoudt zich het recht voor om een deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.