Interreg projecten Share North en MOVE

Met onze Europese partners ontwikkelen en delen wij nieuwe kennis

Om voorop te blijven lopen in de markt, investeert Advier op eigen risico in projecten. Zo is Advier partner in de Europese projecten SHARE-North en MOVE in de INTERREG Noordzeeregio.

Wat houdt het project SHARE-North in?

De uitdagingen van het verduurzamen van transport in het Noordzeegebied kan niet alleen doormiddel van technische oplossingen, gedragsveranderingen zijn ook vereist.

Het project bevat activiteiten voor het ontwikkelen, implementeren, promoten en beoordelen van het autodelen, het delen van fietsen, carpoolen en andere vormen van gedeelde mobiliteit in stedelijke en landelijke gebieden.

Centraal in SHARE-North staan de volgende organisaties die zich inzetten om kennis te delen, inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen: de gemeente Bremen (DL), autodelen.net (Vlaanderen), de gemeente Bergen (N), CoMoUK (GB), Leiedal (Vlaanderen), Lund University (S), SEStran (GB), Taxistop (Vlaanderen) en West Yorkshire Combined Authority (GB).

Wat houdt het project MOVE in?

Het European Mobility Opportunities Valuable to Everybody-project, vandaar verder aangeduid als ‘MOVE’, is een internationaal partnerschap dat gericht is op het co-creëren van duurzamere mobiliteitsoplossingen in (semi) landelijke regio’s, kleine stedelijke- en toeristische gebieden. De gegenereerde oplossingen zullen bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat en de bereikbaarheid van deze regio’s. Het project, dat op 1 september 2018 is gestart, heeft een looptijd van 3 jaar.

De andere partners in de samenwerking zijn gemeenten, private partijen en kennisinstellingen uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Nederland, die elk in hun regio pilots ontwikkelen met hun eigen specifieke problemen.

Projectpartners MOVE

HZ Hogeschool, Universiteit Gent, Gemeente Middelburg, Intercommunale voor de ontwikkeling van de Gewest Mechelen en omgeving, Georg-August-Universität Göttingen, Gate21, De Hooglanden en Eilanden Transport, NHS Highland, Advier, Landkreis Northeim en Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen.

Het Interreg VB Programma Noordzee Regio 2014-2020 biedt deze projectpartners de mogelijkheid om samen te werken, gebruikmakend van elkaars expertise om tot bruikbare oplossingen te komen die ook elders bruikbare voorbeelden kunnen zijn.

Bekijk de white paper over het MOVE project hier.

Wat is de rol van Advier?

Binnen beiden projecten werkt Advier samen met koplopers uit het buitenland. Advier inspireert andere landen met haar expertise, terwijl Advier ook inspiratie opdoet uit andere landen.

De subsidies die Advier ontvangt, worden benut als cofinanciering in Living Labs om nieuwe ideeën uit te testen. Advier biedt partijen in Nederland zo’n Living Lab aan, waarbij de opdrachtgever de kans krijgt op internationale exposure, zonder de lasten te ervaren van Europese subsidies.

Voorbeelden van Living Labs zijn het opzetten van Mobipunten en projecten waar duurzame mobiliteit en zelfs specifieker deelmobiliteit rond nieuwe woningbouw een onderdeel vormt.

Daarnaast investeert Advier in de Green Deal Autodelen. Dankzij SHARE-North werd de werkgroep gemeentelijk beleid een succes en hebben de grote steden nu een Actieplan Autodelen.

Contact over dit project

Diensten

Innovatie
Gedragsverandering
EU-project
Deelmobiliteit