MobiPunten Bremen besparen stad €100 miljoen

MobiPunten Bremen besparen stad €100 miljoen

De MobiPunten in Bremen leiden tot een besparing van €100 miljoen euro. Uit onderzoek dat de Noordduitse stad heeft laten doen, blijkt dat er 5.000 minder auto’s in de straten van Bremen staan. Dat komt overeen met een rij auto’s van 25 kilometer lang. De deelauto’s die op de MobiPunten staan, hebben voor dit effect gezorgd. Wanneer de stad niet op autodelen had ingezet, hadden de stad moeten investeren in de aanleg van parkeergarages.

Sinds 1990 investeert Bremen in autodelen, omdat dit bijdraagt aan een efficiënter verkeerssysteem, minder ruimtebeslag en minder uitstoot. Inmiddels zijn er drie aanbieders met in totaal 14.000 gebruikers.

Middenstand vaart wel bij autodelen

Uit het onderzoek komen een aantal interessante effecten van autodelen naar voren:

  • Iedere deelauto in Bremen vervangt 16 auto’s.
  • Autodelers doen hun inkopen veel meer lokaal dan autobezitters. Autodelen draagt dus bij aan de lokale economie en ondersteunt de detailhandel. Autobezitters doen drie keer zo vaak inkopen buiten de stad dan autodelers.
  • In huishoudens waar een deelauto wordt gebruikt, worden 50% minder autokilometers gemaakt.
  • Gebruikers onderstrepen het gemak van autodelen: ze hebben geen gedoe meer met onderhoud, belastingen en verzekeringen.
  • Daarnaast ervaren ze een groter gevoel van vrijheid als het gaat om het kiezen van het juiste vervoermiddel.
  • 85% van de inwoners van Bremen is bekend met de voordelen van autodelen, onder meer door de herkenbare Mobipunten en de Udo-campagne.

MobiPunten veroveren Europa

Het onderzoek dat mede door het EU-project SHARE-North is gefinancierd, onderstreept het belang dat steden investeren in autodelen. Bremen heeft gepionierd met het concept van MobiPunten (in het Duits: MobilPunkte). Een MobiPunt combineert verschillende vormen van (deel)mobiliteit. Bekende voorzieningen zijn deelauto’s, fietsparkeren en tram- of bushaltes. Daarmee vormen MobiPunten een herkenbaar vertrekpunt van iedere reis. De stad werkt nauw samen met aanbieders in de markt en draagt met marketing bij aan de bekendheid en het gebruik van deelauto’s.

Het succesvolle MobiPunt-concept waaiert vanuit Bremen uit naar heel Europa. Inmiddels zijn er MobiPunten in Noorwegen en in Vlaanderen. Binnen het SHARE-North project is Advier verantwoordelijk voor de uitrol in Nederland. Partijen die interesse hebben in het realiseren van MobiPunten, kunnen contact opnemen met Advier.

Meer informatie

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.


SMART Groen – App geeft fietsers sneller groen in Enschede

SMART Groen – App geeft fietsers sneller groen in Enschede

De gemeente Enschede geeft fietsers sneller groen bij verkeerslichten. Enschede is de eerste stad waar dit gebeurt met een slimme app. Na een succesvolle test is dit systeem nu beschikbaar voor iedereen. Omdat Enschede een fietsstad wil zijn, krijgen fietsers meer prioriteit en kunnen ze vlotter doorfietsen.

Sneller groen met SMART-app

Stel dat je smartphone merkt dat je op de fiets zit en een verkeerslicht nadert. Je telefoon stuurt dan automatisch een berichtje naar de centrale die de verkeerslichten aanstuurt. De centrale weet dat je eraan komt en zorgt ervoor dat je groen krijgt. Ook al zit je telefoon in je tas. Het klinkt als toekomstmuziek, maar deze innovatie is gerealiseerd in Enschede.

Blijvende beloningsprikkel

Advier voert in opdracht van de gemeente Enschede de fietscampagne Enschede Fietsstad 2020 uit. Onderdeel van de campagne is het promoten van de SMART-app. Met deze app fietsen inwoners beloningen bij elkaar. Meestal is dit in de vorm van punten. Hoe meer inwoners de app gebruiken, hoe beter de gemeente zicht krijgt op de verkeersstromen in de stad.

Advier is van mening dat dit een leuke manier van belonen is, maar dat de interesse hiervan op een gegeven moment afneemt. Mensen verwijderen dan de app van hun telefoon en dat is juist niet de bedoeling. In de zoektocht naar blijvende prikkels hebben we daarom gezocht naar niet-monetaire beloningen die beter beklijven.

Privileges

Door app-gebruikers bepaalde privileges te geven, stimuleer je om de app te blijven gebruiken. Zo kwamen we op het idee om SMART-groen te installeren. De gemeente werd enthousiast voor dit idee en is hiermee aan de slag gegaan. De techniek is door Vialis ontwikkeld. Mobidot, het bedrijf dat de SMART-app ontwikkelt, heeft de toepassing gekoppeld aan de app.

Succesvolle test

De uitrol van het zogenaamde SMART Groen is begonnen op het Kennispark Twente, de hightech innovatiecampus van Enschede. Begin november 2017 zijn de verkeerslichten op de kruising Hengelosestraat – Auke Vleerstraat als eerste voorzien van dit systeem. Nadat de testfase succesvol is afgerond, is SMART Groen beschikbaar voor iedereen die de app SMART in Twente installeert. Binnenkort worden alle verkeerslichten langs de Hengelosestraat en de Gronausestraat voorzien van SMART Groen.

Hoe het werkt

De onderstaande animatie, gemaakt door Advier, laat zien hoe SMART Groen werkt.

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.


Enschede zet volop in op verkiezing Fietsstad 2020

Enschede zet volop in op verkiezing Fietsstad 2020

Enschede zet volop in om in 2020 dé fietsstad van Nederland te zijn. Sinds juni 2016 is Advier in opdracht van de gemeente Enschede betrokken bij deze campagne. De rol daarin van Advier ligt op het gebied van marketing, bewustwording en gedragsverandering.

De start van de ‘Enschede Fietsstad 2020’ campagne bestond uit een teaser-campagne om inwoners van Enschede kennis te laten maken met de slogan Enschede Fietsstad 2020 en hen te wijzen op de bestaande fietsvoorzieningen in Enschede en de toekomstige plannen.

Doormiddel van ‘fietsstuurtjes’, die met tijdelijke street graffiti gespoten waren op diverse plekken in de stad, konden de inwoners en bezoekers van Enschede kennismaken met de campagne Enschede Fietsstad 2020. Als teaser zijn er 100 stuurtjes in één nacht geplaatst op fietspaden, straten en trottoirs. De URL van Enschede Fietsstad is daar een aantal weken later bijgespoten.

In vervolg daarop zijn er tal van acties en uitdagingen opgezet om fietsers comfortabeler, veiliger, leuker en meer te laten fietsen. En uiteraard investeert de gemeente Enschede flink in goede en veilige fietsvoorzieningen. Zo zijn er sinds de start van de campagne al 4 fietsstraten en 2 nieuwe fietsstallingen geopend.

De SMART in Twente app

Slimme technologie kan op een leuke manier worden ingezet om gedragsverandering te bereiken. De ‘SMART in Twente-app’ speelt hierin een belangrijke rol. Doormiddel van het gebruik van de app, waar de gemeente Enschede de initiatiefnemer van is, worden fietsers beloond voor de kilometers die zij maken in Enschede. De SMART app wordt tijdens de fietscampagne als tool ingezet bij meerdere acties en uitdagingen. Advier ontwikkelt en coördineert alle fietsuitdagingen en voert campagne om zoveel mogelijk fietsers deel te laten nemen.

Concrete acties zijn o.a.:

  1. Introductie nieuwe snelfietsroutes

Om inwoners van Enschede en van specifieke stadswijken te betrekken bij de opening van nieuwe snelfietsroutes zijn via de app acties aangemaakt, waarbij fietsers beloond worden voor het gebruik van de nieuwe snelfietsroutes. Zo zijn bijvoorbeeld fietsers via de app uitgedaagd om 10x over de fietsstraat in de wijk Wooldrik te rijden. Ze verdienen daarmee een waardebon, die te besteden is bij verschillende ondernemers in Enschede.

  1. Sneller groen

Een van de meest recente ontwikkelingen is een proef met het sneller groen krijgen bij verkeerslichten door het gebruik van de SMART app. Enschede is de eerste stad waar dit gebeurt met een slimme app. Stel dat je op de fiets zit en een verkeerslicht nadert. Je telefoon stuurt dan automatisch een berichtje naar de centrale die de verkeerslichten aanstuurt. De centrale weet dat je eraan komt en zorgt ervoor dat je groen krijgt. Ook al zit je telefoon in je tas. Dit is geen toekomstmuziek, binnenkort wordt deze innovatie gerealiseerd in Enschede.

Daarnaast verkort de gemeente ook de wachttijden bij een groot aantal verkeerslichten. Daarmee krijgen fietsers meer prioriteit en daardoor kunnen ze vlotter doorfietsen.

  1. Fietsen naar de sportclub

Ook bij het belonen van specifieke doelgroepen wordt er gebruik gemaakt van de SMART app. Een leuk voorbeeld van gericht belonen, is de fietsactie die gericht is op leden van sportclubs. Met deze actie is het mogelijk te fietsen voor een financiële bijdrage voor de club. Dit sparen gebeurt door gezamenlijk te fietsen en km’s te maken. Deze kilometers worden geregistreerd via de SMART app.

Plannen voor 2018

Met beloningsacties, de inzet op fietsveiligheid, goede fietsvoorzieningen en het promoten van de e-bike is er al lange tijd veel aandacht voor de fietser. Als inwoners van Enschede tevredener zijn met het fietsklimaat en meer gaan fietsen, dan is Enschede een echte fietsstad. We blijven dus goed kijken naar het resultaat dat het voor fietsers oplevert. Als Enschede de titel van Fietsstad 2020 zou winnen, dan is dat de kers op de slagroom.

Advier blijft – ook de komende periode – een betrokken, creatieve en innovatieve partner van Enschede Fietsstad.

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.