Terugblik op 2020

Blogbericht

Aan het eind van 2020 kijken we met Advier terug op een jaar waarin we ondanks de Coronacrisis aan veel mooie projecten hebben mogen werken. Hieronder een kleine greep uit de werkzaamheden van afgelopen jaar.

Uitrol mobipunten De Kop Werkt

Mobipunt met deelauto in Schagen

In De Kop van Noord-Holland heeft Advier de eerste mobipunten geplaatst. De mobipunten zijn opgezet vanuit het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en zijn bedoeld om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de regio te vergroten. In 2020 zijn er 12 mobipunten geplaatst, het doel is om er eind 2022 meer dan 40 te hebben staan. Door leveringsproblemen van de zuilen door Corona is voor de opdrachtgever een 3D geprinte zuil ontwikkeld van grotendeels gerecycled plastic. Inmiddels zijn we ook bezig met het 3D printen van divers straatmeubilair voor bij de mobipunten.

Lees meer over de mobipunten.

Duurzame Mobiliteit Veluwe

Om de Veluwe duurzaam bereikbaar te houden voor gasten heeft Advier in 2020 een plan ontwikkeld om in te spelen op de verantwoordelijkheid van de ondernemers. Door de ondernemers verschillende tools aan te reiken die zij zelf kunnen toepassen en implementeren wordt verwacht dat het noodzakelijk maatwerk in de snel en voortdurende veranderende wereld van mobiliteit bij de Veluwse gast zullen landen. Daarnaast heeft Advier in 2020 voor de Regiodeal het onderdeel “duurzame mobiliteit” ontwikkeld. Dit is een grootschalig plan waarin het Rijk, de provincie en gemeenten samenwerken om de Veluwe versneld te verduurzamen. Er worden bepaalde “ontvangstlocaties” ontwikkeld waarvandaan toeristen duurzaam de Veluwe kunnen optrekken. Een van die duurzame vervoersmiddelen wordt een Veluwse deelfiets. Advier ondersteunt vier ondernemers op de Veluwe om gezamenlijk een deelfietssysteem op te richten, een deelfiets met een gastheer.

Lees meer over Duurzame mobiliteit Veluwe.

EU projecten Share North en MOVE

Om voorop te blijven lopen in de markt, investeert Advier op eigen risico in projecten. Zo is Advier partner in de Europese projecten SHARE-North (gericht op het verduurzamen van transport in het Noordzeegebied) en MOVE (gericht is op het co-creëren van duurzamere mobiliteitsoplossingen in (semi) landelijke regio’s, kleine stedelijke- en toeristische gebieden) in de INTERREG Noordzeeregio.

SHARE-North
Hoogtepunt van SHARE-North dit jaar was vooral het schrijven van de manual Shared Mobility Rocks, deze wordt in 2021 in hardcopy uitgegeven. Daarnaast was Advier betrokken bij het opzetten van diverse projecten waarbij mobiliteit geïntegreerd wordt in gebiedssontwikkelingsprojecten, zoals de Tangentlocatie, het Bammensterrein en Buurtschap Crailo.

MOVE
Door de toenemende interesse in mobiliteitshubs wordt Advier regelmatig gevraagd door diverse overheden om mee te denken hoe deze nieuwe ontwikkeling passend zou kunnen zijn voor hun uitdagingen. Advier zet zich ook in om kennisuitwisseling tussen de diverse Interreg projecten, met name op het gebied van mobihubs, plaats te laten vinden.

Lees meer over deze Europese projecten

Greendeal autodelen

In opdracht van CROW-KpVV heeft Advier wederom het jaarlijkse dashboard Autodelen gemaakt. Het doel van de Green Deal Autodelen II van 700.000 deelautogebruikers is dit jaar gehaald. Steeds meer Nederlanders zien autodelen als een goede oplossing. Inmiddels is het totaal aantal gebruikers gegroeid naar 730.000. Een stijging van bijna 42 procent ten opzichte van vorig jaar toen er 515.000 gebruikers waren. Het aantal deelauto’s is met 13.000 toegenomen tot 64.000. Voldoende reden om de komende jaren verder te gaan met het stimuleren van autodelen.

Lees hier meer over Greendeal Autodelen

Afronding Enschede Fietsstad 2020

In 2016 is Advier bij de gemeente Enschede begonnen aan een meerjarige fietscampagne met als doel de titel van Beste Fietsstad van 2020 te winnen. In februari van dit jaar was de prijsuitreiking en werd bekend dat Enschede tot de top 5 beste fietssteden van Nederland behoort, en sleepte de stad de prijs voor Beste Grote Fietsgemeente 2020 in de wacht.

Met de uitreiking van deze prijs kwam een einde aan onze jarenlange samenwerking met de gemeente Enschede.

Lees meer over de fietscampagne Enschede Fietsstad.

Beweegchallenge Nijmegen

Advier heeft de uitvoering verzorgd van de Beweegchallenge Groen Gezond en in Beweging Nijmegen. Het doel van de Beweegchallenge was om medewerkers te enthousiasmeren en motiveren meer te bewegen. Maar liefst 16 organisaties gingen de uitdaging aan hebben in 4 weken tijd 110.000 km gewandeld en gefietst. Een fantastisch resultaat!

Lees hier meer over deze challenge.

Portal sQoot & Bike

Voor tweewielerlease bedrijf sQoot & Bike heeft Advier een online portal ontwikkeld. In deze portal beheert sQoot & Bike eenvoudig de vloot aan fietsen en klanten. Ook geeft de software een duidelijk overzicht van alle werkgevers, werknemers en fietsendealers die bij hen zijn aangesloten. Ook deze partijen hebben hun eigen inlog op het platform en kunnen daar al hun zaken rondom hun leasefiets en contracten beheren.

Lees hier meer over de portal van sQoot & Bike

Slim naar Antwerpen

Ook in 2020 verzorgde Advier de backoffice van het project fietskortingsregeling van Slim naar Antwerpen. Inmiddels hebben 3494 deelnemers actief meegedaan aan het project. Zij verruilde hun auto voor de fiets voor hun woon-werkverkeer. Zij ontvangen hiervoor een korting voor de aanschaf van een nieuwe fiets of onderhoudsbeurt van Slim naar Antwerpen en dragen hiermee bij aan een stad die goed bereikbaar blijft tijdens de grote infrastructurele werkzaamheden. En het draagt bij aan een goede gezondheid en schoner milieu.

Lees meer over het project Slim naar Antwerpen

Seabubbles

Seabubbles, Virtek, de Duurzaamheidsfabriek en DEAL zetten een samenwerkingstraject op om via simulated engineering en 3D modellering het digitaal ontwerpen van multifunctionele aanlegplaatsen voor watertaxi’s te realiseren. We willen voor onszelf en voor andere bedrijven inzichtelijk maken wat de meerwaarde is van dit soort technologieën en wat ervoor nodig is om ze effectief in te kunnen zetten. In de samenwerking brengt Virtek met name de kennis in op het gebied van digital engineering. Wij leveren de omschrijvingen aan van verschillende type docks met meerdere innovatieve diensten waaronder het leveren van waterstof. We gaan in dit samenwerkingsverband ook andere partners betrekken en subsidies aanschrijven voor het realiseren van onze droom, de meest klantvriendelijke duurzame innovatieve dock voor watertaxi systemen.

Lees meer over Seabubbles

Afstudeerstages

In 2020 hebben diverse studenten hun afstudeerstage bij Advier afgerond.

 • Jelmer Koedood
  Future Mobihubs as social connector for the neighbourhood
 • Ilse van Zeumeren
  Tools to stimulate interaction amongst passengers of the Seabubble
 • Sophie Brooijmans
  The societal feasibility of sustainable mobility hubs
 • Xueyao Li
  Design of a living as a service platform including shared mobility

Nieuwe collega’s

Afgelopen jaar kreeg Advier er 2 nieuwe collega’s bij: Jenny Hasenack en Sophie Deahl.

Tot slot de persoonlijke hoogtepunten van 2020 van alle Advier collega’s.


Minze Walvius: ‘Nú werk maken van de stad van de toekomst’

Blogbericht

‘Waarom ontwerpen we woonwijken op basis van data uit het verleden, en niet voor de toekomst?’ Hoewel Minze Walvius het antwoord op die vraag al kent, schudt hij graag de boel wakker.

Walvius is ondernemer, dwarsdenker, adviseur en projectontwikkelaar op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en werkt voor zowel ontwikkelaars als gemeenten. Door anders te kijken naar ontwerp en mobiliteit worden wijken en steden veel groener, duurzamer en vooral aantrekkelijker voor nieuwe generaties, aldus Walvius. Bij Walvius, oprichter van het bedrijf Advier, viel het kwartje al jaren geleden, op een conferentie in Tokyo. Onder andere Google X en de Toyota Mobility Foundation nodigden dwarsdenkers uit de hele wereld uit om te brainstormen over ‘de stad van de toekomst’. In Nederland werkte Walvius ook aan het project Stad van de Toekomst. Walvius: ‘Van trendwatcher, stedenbouwkundige en klimaatspecialist tot demografisch deskundige: iedereen mocht meedenken en z’n zegje doen.’ De opdracht was grotesk en toch in ruimte beperkt: ‘Los alle uitdagingen van de wereld op in één vierkante kilometer’.

De uitdaging

Walvius leerde in Japan al wat hij nu in Nederland ook ziet: in een multidisciplinair team spreken vakspecialisten, nog los van eigen belangen, niet dezelfde taal. Een ontwikkelaar praat anders dan een klimaatspecialist, en een demograaf hanteert andere uitgangspunten dan de mobiliteitsexpert. Daarbij komt dat vakspecialisten vaak gevangen zitten in een verstikkende frase: ‘Zo doen we dat nu eenmaal’. Walvius: ‘Bij het ontwerp van woonwijken starten ontwikkelaars en gemeenten vaak nog altijd met de ‘heilige’ parkeernorm. Maar waarom eigenlijk? Allemaal een eigen auto voor de deur, dat betekent ruimte-verslindende en dure infrastructuur. Terwijl je in die ruimte ook groen of een waterpartij zou kunnen creëren. En over plannen op basis van data uit het verleden: ga eens kijken bij een nieuwbouwproject. Er staat nergens een schuurtje waar de e-bakfiets zomaar in past. Terwijl bewoners wél allemaal zo’n bakfiets hebben.’

Swapfiets

Het loslaten van de parkeernorm is minder revolutionair dan het lijkt, stelt Walvius. ‘Nieuwbouwwijken maak je voor de komende veertig tot vijftig jaar, dus voor de jongeren van nu, de swapfietsgebruikers. Die generatie hecht minder aan bezit en is al gewend om maandelijks een vast bedrag te betalen voor mobiliteit. Als je goed inzichtelijk maakt wat privé-autobezit inclusief de parkeerplaats kost, en wat de prijzen zijn van ruimte en aanleg van infrastructuur, zullen weinig jongeren kiezen voor “duur wonen aan een parkeerplaats”. Zeker omdat veel jongeren straks geen auto (en steeds vaker geen rijbewijs), maar wel een studieschuld hebben.’ ‘In Bremen werken ze al tien jaar met mobilpunkte. Het streven is om om de 300 meter in de stad zo’n mobipunt te hebben, met voldoende en kwalitatief goed deelvervoer: OV, deelauto, deelfiets, e-bike en elektrische steps. Het nieuwe vertrekpunt uit je wijk. Vanzelfsprekend wordt tegelijk ingezet op het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen. In Bremen vervangt één deelauto zestien parkeerplaatsen! In Nederland zijn we dit jaar begonnen met mobipunten. En je kunt ze ook uitbreiden met een pakketservice, een soort sociaal ontmoetingspunt of een kioskje. Maar belangrijker: als je hier alle logistieke voorzieningen concentreert, komt in de wijk ruimte vrij voor de wandelaar en de fietser en voor groen en water, in een parkachtige setting. Je creëert een veel aantrekkelijker woonomgeving.’

MaaS wordt LaaS

De droom van Walvius begint dus met een ‘extreme herverkavelingsopdracht’ aan ontwerpers. ‘Nu hebben we het over MaaS, Mobility as a Service, maar eigenlijk moeten we het al hebben over LaaS, Living as a Service. De nieuwe generatie is gewend om te delen, dus niet alleen vervoer, maar ook je wasmachine of je tuin. Je zou Living Labs kunnen creëren om daarmee te experimenteren.’

Expertise

In sneltreinvaart komen (technische) ontwikkelingen, innovaties en complexe uitdagingen op ons af, maar de traditionele zuilen beperken een samenhangende aanpak. Integraal werken is iets wat je moet leren en waarvoor je het traditionele werken eerst moet afleren. Walvius: ‘Het gekke is: als ik mijn verhaal over de woonwijk van de toekomst vertel, is er niemand die het onlogisch vindt. Je hoeft ook geen gedragspsycholoog te zijn om te zien hoe jongeren heel anders in het leven staan en veel klimaatbewuster zijn dan mijn eigen generatie, die nog is opgevoed met autobezit als het hoogste doel.’

Bovenstaand artikel komt uit het VNG Magazine. Bekijk hier het originele artikel in PDF formaat.


Trainingsprogramma Autodelen van start

Blogbericht

Niet het aantal aanbieders, de doelgroep of het soort voertuigen bepaalt of autodelen kan slagen. Nee, de grootste factor die bepaalt of autodelen ergens voet aan de grond vindt is het beleid van de gemeente. Daarom heeft Advier, in samenwerking met Deloitte België, het Trainingsprogramma Autodelen ontwikkeld. Dat is erop gericht om kennis te delen en gemeentes te ondersteunen.

Vorige week vonden de eerste (online) trainingen plaats. 30 enthousiaste gemeentes sloten aan om meer te weten te komen over de achtergrond, het beleid en de communicatie rondom deelmobiliteit. Ze leren niet alleen van onze experts: omdat gemeentes met elkaar in een training zitten, kunnen ze ook onderling kennis en ervaring uitwisselen.

De eerste training was gericht op de ambitie. Friso Metz, consultant bij Advier, legt uit: “Er zijn eigenlijk vier ambitieniveaus te onderscheiden. Passief, wanneer een gemeente alleen reageert op wensen van aanbieders. Reactief, wanneer de gemeente een beleidskader opstelt en daar aanbieders op laat reageren. Actief, wanneer de gemeente zelf veel initiatief neemt om autodelen te stimuleren. En dan heb je nog Initiatief, wanneer de gemeente zelf weinig beleid heeft, maar er vanuit de bewoners een aantal dingen organiseert”. De taak aan de gemeenten was om in te schatten op welk niveau ze nu opereerden en op welk ambitieniveau ze zouden willen zitten. “Daar zit geen waardeoordeel in”, zegt Friso. “Het is alleen wel belangrijk om te weten waar je staat en waar je heen wil als gemeente”.

Het trainingsprogramma loopt door tot de zomer volgend jaar.


Deelnemers Beweegchallenge Nijmegen bewegen samen meer dan 110.000 km

Blogbericht

Dinsdag 17 november vond de prijsuitreiking plaats van de Beweegchallenge ‘Wij zijn Groen Gezond en in Beweging Nijmegen 2020’, waarvoor Advier de uitvoering heeft verzorgd.

Marc Kemink (Mobiliteitsmakelaar Arnhem-Nijmegen) overhandigt cheque aan Ale Houtsma, voorzitter Raad van Bestuur CWZ

De Beweegchallenge ging op 14 oktober van start, en werd geïnitieerd vanuit de werkgeversaanpak van het programma Slim & Schoon Onderweg van de regio Arnhem-Nijmegen. Het doel van de Beweegchallenge was om medewerkers te enthousiasmeren en motiveren meer te bewegen. Maar liefst 16 organisaties van het lokale preventieakkoord ‘Wij Zijn Groen, Gezond & In Beweging Nijmegen’ gingen de uitdaging aan om samen minimaal 100.000 kilometers te registreren in 4 weken tijd. Of dat nu op de fiets of wandelend was, op weg naar het werk of in de vrije tijd, alle beweging telde mee. Na 4 weken tijd was de totale eindstand 110.000 kilometer, een fantastisch resultaat!

Naast de groepsuitdaging werd er ook gestreden voor de eerste plaats: welke organisatie registreerde naar verhouding de meeste kilometers gedurende deze challenge en won hiermee de prijzenpot.

Donderdag 19 november werden de deelnemers van de Beweegchallenge op de hoogte gebracht van de top 3 middels een filmpje van de prijsuitreiking, met een derde plaats voor Woonwaarts en een tweede plaats voor de Gemeente Nijmegen. Het CWZ won uiteindelijk deze eerste Beweegchallenge van ‘Wij zijn Groen Gezond en in Beweging Nijmegen’. Zij werden verrast met een cheque van €5.200,-.

Voorafgaand aan de Beweegchallenge doneerde iedere organisatie een bedrag voor zowel het goede doel als voor de prijzenpot. Meerdere goede doelen, waaronder ook 6 lokale goede doelen werden hiermee gesteund!


Green Deal Autodelen II behaalt belangrijkste doelstelling

Blogbericht

Het doel van 700.000 deelautogebruikers uit de Green Deal Autodelen II is dit voorjaar al bereikt, een jaar eerder dan voorzien. Dat blijkt uit het jaarlijkse dashboard Autodelen van CROW-KpVV. Dit dashboard is gebaseerd op onderzoek door Advier. Steeds meer Nederlanders zien autodelen als een goede oplossing. Inmiddels is het totaal aantal gebruikers gegroeid naar 730.000. Een stijging van bijna 42 procent ten opzichte van vorig jaar toen er 515.000 gebruikers waren.

Het aantal deelauto’s blijft nog wel achter bij het gebruik: van de beoogde 100.000 deelauto’s in 2021 waren er tijdens het telmoment dit voorjaar 64.000. Dat zijn er 13.000 meer dan in 2019. Om de doelstelling te halen is meer inspanning nodig.

Er zijn nog diverse barrières op het vlak van autodelen te slechten. Een van die barrières is het ontbreken van gemeentelijk kader voor autodelen. Zonder zo’n kader is het voor aanbieders heel moeizaam om deelautoplekken te krijgen in de openbare ruimte. Dat belemmert de ontwikkeling van de markt. In opdracht van het ministerie van IenW en de Europese Commissie gaat Advier 30 gemeenten trainen op het vlak van autodeelbeleid.

Download hier de presentatie van Green Deal-voorzitter Betty de Boer over de jaarlijkse cijfers.

Meer informatie:

Friso Metz – friso.metz@advier.nlLinkedIn

Dashboard Autodelen

Green Deal Autodelen II


Eerste Seabubble komt naar Nederland!

Blogbericht

De SVE Group haalt de eerste SeaBubble naar Nederland. Deze SeaBubble is één van de eerste tien die in 2021 wereldwijd worden geleverd. De SVE Group heeft hiermee de primeur in Nederland.

Seabubble op het water in Dordrecht

De SeaBubble vaart zonder uitstoot, zonder geluid en zonder golven door de inzet van het gepatenteerde fly-by-wire system. De SeaBubble die in Nederland gaat varen heeft een capaciteit voor 5 personen, wordt aangedreven door waterstof en kent een vaartijd van 2 uur op een volle tank. Binnen 4 minuten is de SeaBubble weer volledig volgetankt.

Mede dankzij de Regio Deal is personenvervoer over water een actueel onderwerp geworden in de Drechtsteden. De dockingstations die bij deze innovatieve SeaBubble horen, worden met behulp van meerdere partners in de Drechtsteden ontworpen en gemaakt.

Voor meer informatie, kijk op www.seabubbles.nl of bij de case SeaBubbles op onze site.


Corona Deelmobiliteit van vitaal belang

Blogbericht

Deelmobiliteit van vitaal belang, juist nu 

De coronacrisis maakt duidelijk dat deelmobiliteit onmisbaar is. Iedereen die gewend was om voor incidentele ritten de trein of de bus te pakken, moet nu op zoek naar alternatieven. Zeker voor de wat langere ritten, waar de (elektrische) fiets geen optie is, is dit een issue. In binnen – en buitenland zien we dat deelmobiliteit hier kansen biedt. Dat blijkt uit een snelle inventarisatie door Advier in het kader van het Europese project SHARE-North. 

Oplossingen voor incidentele ritten

Tijdens de lockdown stonden veel deelvoertuigen stil. Nu we weer wat mobieler worden, zien aanbieders van deelauto’s en deelscooters de vraag aantrekken. Voor dagelijkse ritten naar het werk zijn deelauto’s geen optie. Maar voor bezoek van familie en vrienden, een uitstapje naar bos, strand of IKEA zijn ze een uitkomst.

Deelfietsen en -scooters bieden een alternatief voor stadsbus, tram en metro. Elektrische deelscooters hebben als voordeel dat de actieradius groter is. In grootstedelijke gebieden is dit een schoon en efficiënt alternatief voor de eigen auto of de benzine-scooter.

Dit blijkt uit een snelle inventarisatie die Advier heeft uitgevoerd in het kader van het Europese project SHARE-North. Dit project zet in op het stimuleren van deelmobiliteit.

Vraag overstijgt aanbod

In een deelvoertuig zit je niet tegelijkertijd met andere mensen en is de regel van 1,5 meter afstand geen probleem. Voertuigen moeten wel ontsmet worden, maar de meeste aanbieders springen hier handig op in. En langzamerhand raken we hier ook wel aan gewend. Kortom: de coronacrisis brengt de kracht van deelmobiliteit naar voren. Omdat ieder land anders omgaat met (het verlaten van) de lockdown, zijn er veel verschillen. Maar de verwachting is dat er op korte termijn capaciteitstekorten ontstaan. Het is zaak dat overheden en aanbieders snel regelen dat het aanbod kan groeien.

Hoge tevredenheid

Veel mensen die nog nooit een deelauto hebben gebruikt, zijn aangenaam verrast over het gemak ervan. Met handige apps zijn de voertuigen te boeken, te openen en te sluiten. Over alle bijkomende factoren zoals schoonmaak, onderhoud en verzekeringen hoeven autodelers zich niet druk te maken. Deelauto’s zijn veel nieuwer en schoner dan het gemiddelde Nederlandse park. Bovendien zijn er steeds meer elektrische concepten beschikbaar.

Woon-werkverkeer

Zolang kantoren nog dicht blijven, zal het nog wel even duren voordat het woon-werkverkeer weer in omvang gaat toenemen. Voor deze dagelijkse ritten is deelvervoer geen optie. Maar wanneer voor incidentele ritten deelmobiliteit beschikbaar is, is er meer ruimte nodig in het openbaar vervoer voor wie dit regelmatig nodig heeft. Daarnaast kan een deelauto een optie zijn voor wie veel blijft thuiswerken, maar af en toe toch een keertje naar de zaak moet. Voor de regelmatige reiziger zullen (elektrische) fiets en speedbike belangrijker zijn. Bijkomend voordeel is dat er sinds begin dit jaar een gunstige leaseregeling bestaat, waardoor de aanschaf veel laagdrempeliger is geworden.

Snel capaciteit uitbreiden

Het is nu zaak dat er snel extra aanbod van deelvervoer geregeld wordt. Daarnaast is de promotie belangrijk: veel mensen zijn nog onbekend met het concept en weten niet welke mogelijkheden zijn. Er zijn veel barrières die voorkomen dat mensen instappen. Het voordeel is dat de meeste barrières mentaal zijn. Door de situatie die nu is ontstaan, is het veel makkelijker om deze barrières te slechten.

Leidende rol overheid

Gemeenten hebben een cruciale rol in de ontwikkeling van deelmobiliteit. Deelvoertuigen staan in de openbare ruimte. Zonder de juiste vergunning is er nauwelijks ontwikkeling mogelijk. Voor aanbieders is het gemakkelijker om zich te richten op gemeenten die hiervoor een helder kader hebben ontwikkeld. Wie dit niet heeft, mist nu de kans om deelvervoer te laten groeien. En hiermee een blijvende bijdrage aan de klimaatdoelstellingen te leveren. Ook zal het helpen als het Btw-tarief voor deelmobiliteit gelijkgeschakeld wordt aan dat van het openbaar vervoer. Advier heeft ruim tien jaar expertise in huis over deelmobiliteit en ondersteunt partijen bij onderzoek en implementatie.


Het deelmobiliteitsspectrum

Blogbericht

Hoeveel vormen van deelmobiliteit ken jij?

Voor het EU-project SHARE-North werkt Advier momenteel aan een gids over deelmobiliteit. Binnenkort komt deze uit. Voor deze gids ontwikkelden we de onderstaande figuur: het deelmobiliteitsspectrum Je kunt het figuur ook in hoge resolutie hier downloaden als PDF.

Als je ontdekt dat er nog wat lacunes zitten in jouw kennis over deelmobiliteit, stuur dan een berichtje naar Friso Metz en je ontvangt de gids als eerste, zodra deze klaar is! Uiteraard  helpt Advier je graag om je kennis over deelmobiliteit op peil te krijgen.


Enschede fietsstad!

Blogbericht

Enschede is verkozen tot de beste grote fietsgemeente van 2020. Deze felbegeerde titel heeft de stad behaald door doelgerichte te werken aan het verbeteren van het fietsklimaat.

Sinds 2016 ondersteunt Advier de gemeente met het uitvoeren van een ambitieuze fietscampagne. In de fietsvisie is het doel geformuleerd om in 2020 fietsstad van het jaar te zijn. Advier heeft deze ambitie centraal gezet in een meerjarige gedragscampagne. Tijdens deze campagne is een groot aantal frisse acties gerealiseerd. Stuk voor stuk zijn deze acties gebaseerd op gedragswetenschappelijke kennis. Samen met een flinke portie creativiteit en doorzettingsvermogen is het gelukt om Enschede meer te laten fietsen.

De harde feiten:

 • Bijna 70% van de inwoners kent de campagne;
 • Flinke groei fietsverkeer;
 • Aanzienlijk minder fietsdiefstal bij het station;
 • Hogere waardering fietsklimaat.

Daarnaast is er veel positieve berichtgeving in de media en staat de fiets hoger op de politieke agenda.

Tijdens de campagneperiode is de fietsinfrastructuur verbeterd. Deze ontwikkeling is minder hard gegaan dan gepland. Toch is het fietsgebruik harder gegroeid dan voorzien. De campagne Enschede Fietsstad 2020 heeft dus een wezenlijk aandeel geleverd aan deze groei.

Prijzen

In 2019 viel Enschede al flink in de prijzen:

 • Beste fietssnelweg van Nederland;
 • Basisschool De Fontein landelijke winnaar actie “Het fietsende schoolkind”;
 • Ziekenhuis MST wint Spitsbrekers award met haar fietsplan voor werknemers;
 • Meeste stemmers tijdens de Fietsstadverkiezing.

Wapenfeiten

Een greep uit de campagneacties in Enschede:

 • Promotie fietssnelweg F35 en de nieuwe fietsstraten
 • Promotie nieuwe fietsenstallingen
 • Aanpak fietsdiefstal in centrum en bij het station
 • Bestrijden van overgewicht door fietsgebruik te belonen
 • Sneller groen voor fietsers met de SMART-app
 • 3 fietsfestivals
 • Aanstelling Hennie Kuiper als fietsburgemeester
 • Samenwerking met partners in de stad. Van fietsenmakers tot sportclubs en van Grolsch tot FC Twente.

Chocola

Een sprekend voorbeeld van de aanpak van Advier zijn de acties om fietsers te bedanken. Terwijl andere regio’s ingewikkelde programma’s opzetten om automobilisten op de fiets te krijgen, richten wij onze pijlen op de bestaande fietser. Die vertoont immers het gewenste gedrag en is dus de beste promotor van het fietsen. Het enige wat dus nodig is, dat je die fietser in het zonnetje zet. Regelmatig staan de ochtendspits promoteams klaar langs drukke routes om fietsers te bedanken. En hoe kan dat beter dan met lekkere chocola? Daarmee toveren we zelfs op maandagochtend een smile op het gezicht van het publiek. In een korte flyer bedanken we iedereen die eraan bijdraagt aan alle positieve effecten de het oplevert. En de extra calorieën van de chocola fiets je er met een half uurtje weer af. Bij iedere actie is er meteen een call-to-action: doe mee aan speciale fietsuitdagingen in de SMART-app. De punten die je verdient, kun je inwisselen bij de lokale middenstand.

Kosteneffectief

De campagne Enschede Fietsstad 2020 bewijst dat fietsmarketing kosteneffectief is:

 • De kosten zijn minimaal, zeker in vergelijking met de aanleg van infra.
 • Sneller resultaat dan het aanleggen van fietsinfra.
 • Meer draagvlak voor fietsbeleid.

Het succes van de campagne is versterkt, doordat de ruimte ontstond om 4 jaar lang consequent te werken aan een ambitieus doel. Daarbij is Advier ondersteund door twee enthousiaste wethouders en een enthousiast team van ambtenaren. Kenmerkend is dat de gemeentelijke organisatie open staat voor vernieuwing en zoekt steeds naar wegen om intern dingen voor elkaar te krijgen.

Wie wil Fietsstad 2024 worden?

Veel steden zijn in de race voor de titel van Fietsstad. Een meerjarige fietscampagne levert sneller resultaat op dan investeringen in fietsroutes. Advier daagt je uit om structureel in te zetten op fietspromotie. Speciaal daarvoor organiseert Advier een Masterclass gedragsbeïnvloeding op 20 april. Daarin onthullen we wat de sleutel tot succes was in Enschede.

Meer informatie:

Friso Metz
friso.metz@advier.nl

Edward Looyé
edward.looye@advier.nl

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.


MobiPunten Bremen besparen stad €100 miljoen

Blogbericht

De MobiPunten in Bremen leiden tot een besparing van €100 miljoen euro. Uit onderzoek dat de Noordduitse stad heeft laten doen, blijkt dat er 5.000 minder auto’s in de straten van Bremen staan. Dat komt overeen met een rij auto’s van 25 kilometer lang. De deelauto’s die op de MobiPunten staan, hebben voor dit effect gezorgd. Wanneer de stad niet op autodelen had ingezet, hadden de stad moeten investeren in de aanleg van parkeergarages.

Sinds 1990 investeert Bremen in autodelen, omdat dit bijdraagt aan een efficiënter verkeerssysteem, minder ruimtebeslag en minder uitstoot. Inmiddels zijn er drie aanbieders met in totaal 14.000 gebruikers.

Middenstand vaart wel bij autodelen

Uit het onderzoek komen een aantal interessante effecten van autodelen naar voren:

 • Iedere deelauto in Bremen vervangt 16 auto’s.
 • Autodelers doen hun inkopen veel meer lokaal dan autobezitters. Autodelen draagt dus bij aan de lokale economie en ondersteunt de detailhandel. Autobezitters doen drie keer zo vaak inkopen buiten de stad dan autodelers.
 • In huishoudens waar een deelauto wordt gebruikt, worden 50% minder autokilometers gemaakt.
 • Gebruikers onderstrepen het gemak van autodelen: ze hebben geen gedoe meer met onderhoud, belastingen en verzekeringen.
 • Daarnaast ervaren ze een groter gevoel van vrijheid als het gaat om het kiezen van het juiste vervoermiddel.
 • 85% van de inwoners van Bremen is bekend met de voordelen van autodelen, onder meer door de herkenbare Mobipunten en de Udo-campagne.

MobiPunten veroveren Europa

Het onderzoek dat mede door het EU-project SHARE-North is gefinancierd, onderstreept het belang dat steden investeren in autodelen. Bremen heeft gepionierd met het concept van MobiPunten (in het Duits: MobilPunkte). Een MobiPunt combineert verschillende vormen van (deel)mobiliteit. Bekende voorzieningen zijn deelauto’s, fietsparkeren en tram- of bushaltes. Daarmee vormen MobiPunten een herkenbaar vertrekpunt van iedere reis. De stad werkt nauw samen met aanbieders in de markt en draagt met marketing bij aan de bekendheid en het gebruik van deelauto’s.

Het succesvolle MobiPunt-concept waaiert vanuit Bremen uit naar heel Europa. Inmiddels zijn er MobiPunten in Noorwegen en in Vlaanderen. Binnen het SHARE-North project is Advier verantwoordelijk voor de uitrol in Nederland. Partijen die interesse hebben in het realiseren van MobiPunten, kunnen contact opnemen met Advier.

Meer informatie

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.