Enschede fietsstad!

Enschede Fietsstad

Enschede is verkozen tot de beste grote fietsgemeente van 2020. Deze felbegeerde titel heeft de stad behaald door doelgerichte te werken aan het verbeteren van het fietsklimaat.

Sinds 2016 ondersteunt Advier de gemeente met het uitvoeren van een ambitieuze fietscampagne. In de fietsvisie is het doel geformuleerd om in 2020 fietsstad van het jaar te zijn. Advier heeft deze ambitie centraal gezet in een meerjarige gedragscampagne. Tijdens deze campagne is een groot aantal frisse acties gerealiseerd. Stuk voor stuk zijn deze acties gebaseerd op gedragswetenschappelijke kennis. Samen met een flinke portie creativiteit en doorzettingsvermogen is het gelukt om Enschede meer te laten fietsen.

De harde feiten:

 • Bijna 70% van de inwoners kent de campagne;
 • Flinke groei fietsverkeer;
 • Aanzienlijk minder fietsdiefstal bij het station;
 • Hogere waardering fietsklimaat.

Daarnaast is er veel positieve berichtgeving in de media en staat de fiets hoger op de politieke agenda.

Tijdens de campagneperiode is de fietsinfrastructuur verbeterd. Deze ontwikkeling is minder hard gegaan dan gepland. Toch is het fietsgebruik harder gegroeid dan voorzien. De campagne Enschede Fietsstad 2020 heeft dus een wezenlijk aandeel geleverd aan deze groei.

Prijzen

In 2019 viel Enschede al flink in de prijzen:

 • Beste fietssnelweg van Nederland;
 • Basisschool De Fontein landelijke winnaar actie “Het fietsende schoolkind”;
 • Ziekenhuis MST wint Spitsbrekers award met haar fietsplan voor werknemers;
 • Meeste stemmers tijdens de Fietsstadverkiezing.

Wapenfeiten

Een greep uit de campagneacties in Enschede:

 • Promotie fietssnelweg F35 en de nieuwe fietsstraten
 • Promotie nieuwe fietsenstallingen
 • Aanpak fietsdiefstal in centrum en bij het station
 • Bestrijden van overgewicht door fietsgebruik te belonen
 • Sneller groen voor fietsers met de SMART-app
 • 3 fietsfestivals
 • Aanstelling Hennie Kuiper als fietsburgemeester
 • Samenwerking met partners in de stad. Van fietsenmakers tot sportclubs en van Grolsch tot FC Twente.

Chocola

Een sprekend voorbeeld van de aanpak van Advier zijn de acties om fietsers te bedanken. Terwijl andere regio’s ingewikkelde programma’s opzetten om automobilisten op de fiets te krijgen, richten wij onze pijlen op de bestaande fietser. Die vertoont immers het gewenste gedrag en is dus de beste promotor van het fietsen. Het enige wat dus nodig is, dat je die fietser in het zonnetje zet. Regelmatig staan de ochtendspits promoteams klaar langs drukke routes om fietsers te bedanken. En hoe kan dat beter dan met lekkere chocola? Daarmee toveren we zelfs op maandagochtend een smile op het gezicht van het publiek. In een korte flyer bedanken we iedereen die eraan bijdraagt aan alle positieve effecten de het oplevert. En de extra calorieën van de chocola fiets je er met een half uurtje weer af. Bij iedere actie is er meteen een call-to-action: doe mee aan speciale fietsuitdagingen in de SMART-app. De punten die je verdient, kun je inwisselen bij de lokale middenstand.

Kosteneffectief

De campagne Enschede Fietsstad 2020 bewijst dat fietsmarketing kosteneffectief is:

 • De kosten zijn minimaal, zeker in vergelijking met de aanleg van infra.
 • Sneller resultaat dan het aanleggen van fietsinfra.
 • Meer draagvlak voor fietsbeleid.

Het succes van de campagne is versterkt, doordat de ruimte ontstond om 4 jaar lang consequent te werken aan een ambitieus doel. Daarbij is Advier ondersteund door twee enthousiaste wethouders en een enthousiast team van ambtenaren. Kenmerkend is dat de gemeentelijke organisatie open staat voor vernieuwing en zoekt steeds naar wegen om intern dingen voor elkaar te krijgen.

Wie wil Fietsstad 2024 worden?

Veel steden zijn in de race voor de titel van Fietsstad. Een meerjarige fietscampagne levert sneller resultaat op dan investeringen in fietsroutes. Advier daagt je uit om structureel in te zetten op fietspromotie. Speciaal daarvoor organiseert Advier een Masterclass gedragsbeïnvloeding op 20 april. Daarin onthullen we wat de sleutel tot succes was in Enschede.

Meer informatie:

Friso Metz
friso.metz@advier.nl

Edward Looyé
edward.looye@advier.nl

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.


SMART Groen – App geeft fietsers sneller groen in Enschede

Enschede Fietsstad

De gemeente Enschede geeft fietsers sneller groen bij verkeerslichten. Enschede is de eerste stad waar dit gebeurt met een slimme app. Na een succesvolle test is dit systeem nu beschikbaar voor iedereen. Omdat Enschede een fietsstad wil zijn, krijgen fietsers meer prioriteit en kunnen ze vlotter doorfietsen.

Sneller groen met SMART-app

Stel dat je smartphone merkt dat je op de fiets zit en een verkeerslicht nadert. Je telefoon stuurt dan automatisch een berichtje naar de centrale die de verkeerslichten aanstuurt. De centrale weet dat je eraan komt en zorgt ervoor dat je groen krijgt. Ook al zit je telefoon in je tas. Het klinkt als toekomstmuziek, maar deze innovatie is gerealiseerd in Enschede.

Blijvende beloningsprikkel

Advier voert in opdracht van de gemeente Enschede de fietscampagne Enschede Fietsstad 2020 uit. Onderdeel van de campagne is het promoten van de SMART-app. Met deze app fietsen inwoners beloningen bij elkaar. Meestal is dit in de vorm van punten. Hoe meer inwoners de app gebruiken, hoe beter de gemeente zicht krijgt op de verkeersstromen in de stad.

Advier is van mening dat dit een leuke manier van belonen is, maar dat de interesse hiervan op een gegeven moment afneemt. Mensen verwijderen dan de app van hun telefoon en dat is juist niet de bedoeling. In de zoektocht naar blijvende prikkels hebben we daarom gezocht naar niet-monetaire beloningen die beter beklijven.

Privileges

Door app-gebruikers bepaalde privileges te geven, stimuleer je om de app te blijven gebruiken. Zo kwamen we op het idee om SMART-groen te installeren. De gemeente werd enthousiast voor dit idee en is hiermee aan de slag gegaan. De techniek is door Vialis ontwikkeld. Mobidot, het bedrijf dat de SMART-app ontwikkelt, heeft de toepassing gekoppeld aan de app.

Succesvolle test

De uitrol van het zogenaamde SMART Groen is begonnen op het Kennispark Twente, de hightech innovatiecampus van Enschede. Begin november 2017 zijn de verkeerslichten op de kruising Hengelosestraat – Auke Vleerstraat als eerste voorzien van dit systeem. Nadat de testfase succesvol is afgerond, is SMART Groen beschikbaar voor iedereen die de app SMART in Twente installeert. Binnenkort worden alle verkeerslichten langs de Hengelosestraat en de Gronausestraat voorzien van SMART Groen.

Hoe het werkt

De onderstaande animatie, gemaakt door Advier, laat zien hoe SMART Groen werkt.

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.


Enschede zet volop in op verkiezing Fietsstad 2020

Enschede Fietsstad

Enschede zet volop in om in 2020 dé fietsstad van Nederland te zijn. Sinds juni 2016 is Advier in opdracht van de gemeente Enschede betrokken bij deze campagne. De rol daarin van Advier ligt op het gebied van marketing, bewustwording en gedragsverandering.

De start van de ‘Enschede Fietsstad 2020’ campagne bestond uit een teaser-campagne om inwoners van Enschede kennis te laten maken met de slogan Enschede Fietsstad 2020 en hen te wijzen op de bestaande fietsvoorzieningen in Enschede en de toekomstige plannen.

Doormiddel van ‘fietsstuurtjes’, die met tijdelijke street graffiti gespoten waren op diverse plekken in de stad, konden de inwoners en bezoekers van Enschede kennismaken met de campagne Enschede Fietsstad 2020. Als teaser zijn er 100 stuurtjes in één nacht geplaatst op fietspaden, straten en trottoirs. De URL van Enschede Fietsstad is daar een aantal weken later bijgespoten.

In vervolg daarop zijn er tal van acties en uitdagingen opgezet om fietsers comfortabeler, veiliger, leuker en meer te laten fietsen. En uiteraard investeert de gemeente Enschede flink in goede en veilige fietsvoorzieningen. Zo zijn er sinds de start van de campagne al 4 fietsstraten en 2 nieuwe fietsstallingen geopend.

De SMART in Twente app

Slimme technologie kan op een leuke manier worden ingezet om gedragsverandering te bereiken. De ‘SMART in Twente-app’ speelt hierin een belangrijke rol. Doormiddel van het gebruik van de app, waar de gemeente Enschede de initiatiefnemer van is, worden fietsers beloond voor de kilometers die zij maken in Enschede. De SMART app wordt tijdens de fietscampagne als tool ingezet bij meerdere acties en uitdagingen. Advier ontwikkelt en coördineert alle fietsuitdagingen en voert campagne om zoveel mogelijk fietsers deel te laten nemen.

Concrete acties zijn o.a.:

 1. Introductie nieuwe snelfietsroutes

Om inwoners van Enschede en van specifieke stadswijken te betrekken bij de opening van nieuwe snelfietsroutes zijn via de app acties aangemaakt, waarbij fietsers beloond worden voor het gebruik van de nieuwe snelfietsroutes. Zo zijn bijvoorbeeld fietsers via de app uitgedaagd om 10x over de fietsstraat in de wijk Wooldrik te rijden. Ze verdienen daarmee een waardebon, die te besteden is bij verschillende ondernemers in Enschede.

 1. Sneller groen

Een van de meest recente ontwikkelingen is een proef met het sneller groen krijgen bij verkeerslichten door het gebruik van de SMART app. Enschede is de eerste stad waar dit gebeurt met een slimme app. Stel dat je op de fiets zit en een verkeerslicht nadert. Je telefoon stuurt dan automatisch een berichtje naar de centrale die de verkeerslichten aanstuurt. De centrale weet dat je eraan komt en zorgt ervoor dat je groen krijgt. Ook al zit je telefoon in je tas. Dit is geen toekomstmuziek, binnenkort wordt deze innovatie gerealiseerd in Enschede.

Daarnaast verkort de gemeente ook de wachttijden bij een groot aantal verkeerslichten. Daarmee krijgen fietsers meer prioriteit en daardoor kunnen ze vlotter doorfietsen.

 1. Fietsen naar de sportclub

Ook bij het belonen van specifieke doelgroepen wordt er gebruik gemaakt van de SMART app. Een leuk voorbeeld van gericht belonen, is de fietsactie die gericht is op leden van sportclubs. Met deze actie is het mogelijk te fietsen voor een financiële bijdrage voor de club. Dit sparen gebeurt door gezamenlijk te fietsen en km’s te maken. Deze kilometers worden geregistreerd via de SMART app.

Plannen voor 2018

Met beloningsacties, de inzet op fietsveiligheid, goede fietsvoorzieningen en het promoten van de e-bike is er al lange tijd veel aandacht voor de fietser. Als inwoners van Enschede tevredener zijn met het fietsklimaat en meer gaan fietsen, dan is Enschede een echte fietsstad. We blijven dus goed kijken naar het resultaat dat het voor fietsers oplevert. Als Enschede de titel van Fietsstad 2020 zou winnen, dan is dat de kers op de slagroom.

Advier blijft – ook de komende periode – een betrokken, creatieve en innovatieve partner van Enschede Fietsstad.

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.