Mobipunt met deelauto in Schagen

Eerste mobipunten van Nederland gelanceerd in De Kop

Mobipunten

De eerste mobipunten van Nederland zijn gelanceerd in de Kop van Noord-Holland. Wethouders Theo Meskers (Hollands Kroon), Heleen Keur (Den Helder) en Hans Heddes (Schagen) hebben de punten voor het eerst in gebruik genomen. Een video van deze alternatieve opening zie je hieronder.

Op een mobipunt worden verschillende vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en -auto’s. De mobipunten zijn opgezet vanuit het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en zijn bedoeld om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de regio te vergroten. Daarnaast zijn de deelauto’s van een mobipunt een duurzaam alternatief voor het hebben van een eigen auto. Het gebruik van de deelfietsen en deelauto’s is bovendien simpel: reserveren kan online via www.mobipunt.net of via de app en vervolgens rijd je weg.

Deelnemende partijen
Bij de ontwikkeling van de mobipunten zijn veel partijen uit de Kop betrokken, waaronder de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder, provincie Noord-Holland, bewonersverenigingen, Pro bedrijven, Advier, Avia Marees, Connexxion, Microsoft en Google. Zo leveren de gemeenten deelauto’s en zorgt Pro bedrijven voor de schoonmaakwerkzaamheden, zodat de auto’s netjes blijven.De eerste mobipunten zijn geopend bij het busstation in Den Oever en verder in Middenmeer, Wieringerwerf en ’t Veld. In Den Helder staan de eerste punten bij het station, De Schooten en Willemsoord en in de gemeente Schagen is het station de eerste locatie. In de komende tijd groeit het
aantal mobipunten in de Kop van Noord-Holland. De ambitie is om veertien mobipunten in ontwikkeling te hebben aan het einde van 2020 en veertig in 2021.

Interesse in een mobipunt?
Mensen die interesse hebben in een mobipunt in hun buurt, kunnen contact opnemen via www.mobipunt.net om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hierdoor kan het netwerk groeien op plekken waar er ook vraag is naar onder andere deelauto’s en –fietsen. Zo werken we aan een betere bereikbaarheid van de Kop.

De kop werkt!
Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.
Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.


MobiPunten Bremen besparen stad €100 miljoen

Mobipunten

De MobiPunten in Bremen leiden tot een besparing van €100 miljoen euro. Uit onderzoek dat de Noordduitse stad heeft laten doen, blijkt dat er 5.000 minder auto’s in de straten van Bremen staan. Dat komt overeen met een rij auto’s van 25 kilometer lang. De deelauto’s die op de MobiPunten staan, hebben voor dit effect gezorgd. Wanneer de stad niet op autodelen had ingezet, hadden de stad moeten investeren in de aanleg van parkeergarages.

Sinds 1990 investeert Bremen in autodelen, omdat dit bijdraagt aan een efficiënter verkeerssysteem, minder ruimtebeslag en minder uitstoot. Inmiddels zijn er drie aanbieders met in totaal 14.000 gebruikers.

Middenstand vaart wel bij autodelen

Uit het onderzoek komen een aantal interessante effecten van autodelen naar voren:

  • Iedere deelauto in Bremen vervangt 16 auto’s.
  • Autodelers doen hun inkopen veel meer lokaal dan autobezitters. Autodelen draagt dus bij aan de lokale economie en ondersteunt de detailhandel. Autobezitters doen drie keer zo vaak inkopen buiten de stad dan autodelers.
  • In huishoudens waar een deelauto wordt gebruikt, worden 50% minder autokilometers gemaakt.
  • Gebruikers onderstrepen het gemak van autodelen: ze hebben geen gedoe meer met onderhoud, belastingen en verzekeringen.
  • Daarnaast ervaren ze een groter gevoel van vrijheid als het gaat om het kiezen van het juiste vervoermiddel.
  • 85% van de inwoners van Bremen is bekend met de voordelen van autodelen, onder meer door de herkenbare Mobipunten en de Udo-campagne.

MobiPunten veroveren Europa

Het onderzoek dat mede door het EU-project SHARE-North is gefinancierd, onderstreept het belang dat steden investeren in autodelen. Bremen heeft gepionierd met het concept van MobiPunten (in het Duits: MobilPunkte). Een MobiPunt combineert verschillende vormen van (deel)mobiliteit. Bekende voorzieningen zijn deelauto’s, fietsparkeren en tram- of bushaltes. Daarmee vormen MobiPunten een herkenbaar vertrekpunt van iedere reis. De stad werkt nauw samen met aanbieders in de markt en draagt met marketing bij aan de bekendheid en het gebruik van deelauto’s.

Het succesvolle MobiPunt-concept waaiert vanuit Bremen uit naar heel Europa. Inmiddels zijn er MobiPunten in Noorwegen en in Vlaanderen. Binnen het SHARE-North project is Advier verantwoordelijk voor de uitrol in Nederland. Partijen die interesse hebben in het realiseren van MobiPunten, kunnen contact opnemen met Advier.

Meer informatie

Niels de Vries

Hier komt de biografie van deze gebruiker.