Advier timeline

1998

Advier opgericht

In juni 1998 wordt Advier opgericht door Minze Walvius, aan de Giststraat 18 te Delft.​​

Enthousiasme, Betrouwbaarheid, Deskundigheid en Nuchterheid zijn de kernwaarden voor de startende onderneming.​​ In eerste instantie richt het bedrijf zich op: ​

  • Project- en procesleiding en ondersteuning​
  • Multidisciplinaire schrijfprocessen​
  • Implementatietrajecten​
  • Beleidsonderzoek en/of evaluatiestudies​

1998

De eerste opdracht

De startnotitie voor de A4 De Hoek – Prins Clausplein.

Aangezien deze opdracht de aanleiding was voor de start van het bedrijf, is de naam hiervan afgeleid:​
Advies en A4, Advice fo(u)r.

Er wordt ingeschat dat hier 29.840 uren aan zullen worden besteed. Een mooi eerste project.​ Naast Minze Walvius, zijn ook twee parttimers en drie freelancers onderdeel van dit project.​ Het bedrijf is officieel gestart.

1999

Mobiliteit en vastgoedontwikkeling

Advier werkt eind jaren ’90 aan de mobiliteitsopgave voor en het Sleutelproject Arnhem Centraal. Het Rijk leverde met de Sleutelprojecten een krachtige impuls voor sterke steden en een vitale economie. De Sleutelprojecten waren integrale stedenbouwkundig projecten op en rond de stations van de hogesnelheidstrein: Met deze nationale projecten krijgen deze steden een krachtige impuls voor hun sociaal-economische structuur en stedelijke vernieuwing.

Ook werkte Advier in deze periode aan de mobiliteitsopgave voor de Wilhelmina pier, waarbij de vraag centraal stond: Wel of geen ondergrondse parkeerplaatsen en of ondergrondse innovatieve verbinding in ruil voor een kwalitatief betere woon- en werkomgeving in de toekomst?

Citaat uit het advies voor de Wilhelmina pier:

“Het verkeer moet eenduidig en logisch van opbouw zijn, een woud van elektronica en borden et cetera draagt niet bij aan de uitstraling van het gebied. De verkeers- en verblijfsfuncties moeten logisch uit het ontwerp voortvloeien. Daarbij geldt speciale aandacht voor de objectieve en subjectieve sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De verkeersbeweging binnen de deelgebieden moet plaatsvinden met een zo gering mogelijke hinder door het autoverkeer. Dit vereist een fijnmazig systeem voor langzaam verkeer / niet-auto verbindingen met een goede oversteekbaarheid van de doorgaande wegen.”

2000

Een nieuw kantoor

Het bedrijf verhuist naar het eerste officiële kantoor. Eerder werd er vanuit huis kantoor gehouden, maar nu is er ruimte voor groei op de Van Leeuwenhoeksingel 70 in Delft. Hier worden ook de eerste werknemers aangenomen.

2002

Naar het buitenland

Met het Optimum II project, een project op Europeese schaal, zet advier de eerste stappen naar zichtbaarheid op de buitenlandse markt.

Het project, dat uiteindelijk tot 2008 doorliep, betrof met name innovatie op het gebied van mobiliteit.
Als vertegenwoordiger voor het business park Goudse Poort te Gouda, worden de eerste visies betreft deelmobiliteit op papier gezet.

2004

Velotaxi

Advier ontwikkelt zich op hoog tempo door. Ze haalt kennis uit Berlijn, waar fiesttaxi’s worden gebruikt als alternatief en duurzaam vervoer. Het nieuwe bedrijf Velotaxi, met initiatiefnemer Advier, haalt deze voertuigen naar Nederland. Al vroeg is Advier bezig met de verduurzaming van Vervoer.

2004

Hospitax

Hospitax: een initiatief van Ad4 BV, toen nog een adviesbureau in verkeer en vervoer genoemd. Hospitax werd in 2004 bedacht als een manier om het reizen van en naar het ziekenhuis te vereenvoudigen. Ziekenhuizen trekken een behoorlijke stroom bezoekers aan, die vaak onvoorspelbaar is, verspreid over de dag en buiten de spits en regio reikt. Voornamelijk oudere en minder mobiele mensen behoren tot de belangrijkste doelgroep. Voor hen kan een ziekenhuisbezoek behoorlijk stressvol zijn: tijdsdruk, onbekende omgeving, emoties, rijbewijsbezit dat niet meer zo vanzelfsprekend is en het afnemen van openbaar vervoer. 

Maar dankzij Hospitax konden al deze problemen worden aangepakt! Door het combineren van ritten wordt het aantal auto’s op de weg verminderd, de CO2-uitstoot teruggedrongen en de parkeerdruk verlicht. Bovendien verbetert de dienstverlening van het ziekenhuis, waardoor de doelgroep sneller geholpen kan worden. Dat heeft natuurlijk een enorm positief effect op hun ziekenhuiservaring. Advier heeft Hospitax ruim 4 jaar gerund. 

Het slim organiseren van vervoer om de omzet en reputatie van onze klanten te verbeteren, is iets wat we bij Advier nog steeds doen. Nu staat het alleen bekend onder de noemer “Mobility as a Service”. Net als in 2004 kijken we naar verschillende perspectieven van een situatie, zoals de wensen van onze opdrachtgevers, de economische waarde van de dienst, klimaatverandering, ruimtebesparing en sociale inclusie. We blijven altijd vooruitdenken en streven naar innovatieve oplossingen die iedereen ten goede komen! 

De Hospitax vervoert u tegen een laag tarief zorgeloos en veilig van uw voordeur naar het ziekenhuis en vice versa. 

2007

Mobiliteitsloket

In 2007 ontwierp Advier, in samenwerking met het software ontwikkelbedrijf XAM, Mobiliteitsloket, een interactieve reisplanner. Alle info over je reis van thuis tot je bestemming, is te vinden door te klikken op een touchscreen die o.a. op elk station geïnstalleerd zou kunnen worden. Zo heb je altijd de actuele reisinformatie. Een smartphone werd in Nederland in 2007 nog niet gebruikt. Men plande de reis thuis met behulp van een spoorboekje of computer. Pas veel later bood o.a. OV9292 en NS de reisplanner aan via een app op de smartphone.

2008

Back to the future

Advier ontvangt subsidie om een fietstaxi op waterstof te laten rijden. Het POC is gereed, maar helaas haken de gemeente waar de kan gaan rijden af omdat zij het nut er niet van in zien. Waterstof als brandstof is anno 2023 nog steeds een grote uitdaging.

2008

De bus boven de file

In 2008 bracht Advier, in samenwerking met Veolia Transport, een uniek project tot leven met “De bus boven de file”. Deze gedurfde onderneming illustreert Advier’s unieke benadering van duurzame bereikbaarheid. De lancering in Woerden markeerde het begin van een zes weken durende proef, waarbij Veolia/BBA gratis voor- en natransport voor werknemers in Woerden aanbood. Deze stap was bedoeld om een alternatief te bieden voor overbelaste snelwegen en om ervaring op te doen met collectief vervoer als onderdeel van mobiliteitsmanagement.

De noodzaak voor deze proef was duidelijk: lange files op de A12, beperkte toegangswegen en parkeerplaatsen in Woerden belemmerden de bereikbaarheid. Het project leverde twee vervoersopties op: reguliere busdiensten die stopten bij bestaande haltes en een shuttlebus die werknemers direct bij hun bedrijven oppikte. De boekingsprocedure was eenvoudig en gebruiksvriendelijk, met boekingsnummers via e-mail en sms als toegangskaartje.

De reguliere bus liep van maandag tot zondag van 06.30 tot 21.00 uur en paste zich aan de NS-dienstregeling aan, terwijl de shuttlebus in het weekend minder frequent reed. Deze innovatieve pilot van Veolia/BBA gaf inzicht in alternatieven voor autovervoer en het gebruik van collectief vervoer in de regio Woerden. “De bus boven de file” is een mijlpaal in duurzame mobiliteit, gedreven door Advier’s out-of-the-box denken.

2009

Een nieuwe huisstijl

Een nieuw tijdperk breekt aan, Advier innoveert en verbreed. Dit zorgt ook voor de wens van het nieuwe logo, oranje en paars wordt de nieuwe huisstijl van Advier.

De visie en missie van het bedrijf bewegen meer naar de toekomst. Duurzaamheid, innovatie en oog voor de toekomst staan voorop.

2010

Een groter kantoor

Advier verhuist naar de Mijnbouwstraat in Delft, waar meer ruimte is voor de medewerkers.
Het nieuwe pand biedt opnieuw groei voor het bedrijf, waar veel veranderingen plaatsvinden.

2011

Events, symposia & trainingen

Advier verzorgt al bijna haar gehele bestaan trainingen, met een inhoud even divers als de deelnemers. Denk aan trainingen over mobiliteitsmanagement, ov-aanbestedingen en autodelen. Daarnaast worden er symposia georganiseerd over allerlei onderwerpen, zoals hubs, MaaS en commons & communities. Elk symposium is uniek en net even anders dan de norm. Tegenwoordig vinden deze vaak plaats in de fijne bovenkamer op het kantoor in Delft. Bezoekers weten vaak niet wat ze te wachten staat, en dat maakt de symposia van Advier zo gewild.

Met een groep volledig in een onderwerp duiken kan heel bevredigend zijn. Het is echter ook belangrijk om veel plezier te hebben met het netwerk en collega’s. Neem bijvoorbeeld de mobiliteitssportdag die Advier organiseerde in de zomers van 2011 en 2012. Alle geïnteresseerden uit het werkveld streden fanatiek op het volleybalveld, de klimwand en het golfterrein. Tijdens deze middag kreeg het gezegde ‘een balletje opgooien’ opeens een hele andere betekenis.

Bij Advier organiseren we graag momenten waar de ontmoeting centraal staat, of het nu gaat om inspiratie, ontwikkeling, ontspanning of alles tegelijkertijd!

2012

sQoot

Na de verkoop van Velotaxi was Advier nog steeds bezig met het bewegen van mensen richting een duurzamere wereld. Fietsen was daar een essentieel onderdeel van, evenals het nieuw opkomende elektrische vervoer. SQOOT wordt opgericht als vervolg op de eerdere plannen betreft duurzaam Vervoer.
Nog altijd bestaat het bedrijf, onder de naam SQOOT & BIKE.

2013

Hubs in Antwerpen

Advier werkte, samen met NIO architecten en OKRA architecten, aan de Ideeëncompetitie Parkeergebouwen van Stad Antwerpen. Het team behoorde tot de 4 inzendingen die zijn geselecteerd om in een serie van 4 workshops tot een denktank te komen rond de architectuur en functie van parkeergebouwen op P+R locaties Havana en Linkeroever. Advier benaderde P+R’s toen al als hubs – plekken die niet alleen modaliteiten verbinden, maar ook andere stedelijke voorzieningen. Zo ontstaan er niet alleen bewegingen van de P+R naar de stad, maar ook van de stad naar de P+R. Hieruit volgt een integrale business-case waarin o.a. het beter benutten van parkeercapaciteit, rendabiliteit van voorzieningen, het effect van parkeerbeleid, en de kosten/baten tijdens ontwikkeling & beheer zijn meegenomen.

Aangezien veel partijen hier nu pas mee bezig zijn, is dit een iconisch project wat goed laat zien hoe Advier al ver voor de troepen uitliep.

2014

Gastvrij Bereikbaar

De bereikbaarheid van je gastvrijheid was iets nieuws waar Advier mee startte in 2014. Samen met Johan Kaspers is het concept ontwikkeld en op verschillende internationale events tentoon gesteld. 

Gastvrij Bereikbaar bekijkt de bereikbaarheid door de bril van de gast en draagt daarbij oplossingen aan voor de overheid en voor ondernemers. De insteek is vooral gericht op gedragsverandering door vanuit gastvrijheid te kijken naar verkeersstromen. Daarbij beginnen we bij de voordeur van de gast, niet pas bij die van de locatie. Gastvrij Bereikbaar werkt vaak met eenvoudige oplossingen voor bekende mobiliteitsproblemen. Zo kan het aanbieden van een filemenu met korting in het restaurant de ondernemer meer omzet opleveren, de gast de nodige ergernis besparen en voor de overheid minder auto’s op de weg betekenen. Daar profiteert iedereen van. 

Eén van de tools die Advier heeft ontwikkeld om de reis van de gast in beeld te brengen is de Travellers’ Journey. Hoe ziet deze aanpak eruit? 

  • De reis van de gast in beeld met de Travellers' Journey
  • Identificatie van de belangrijkste publieke en private stakeholders
  • Eenvoudige oplossingen, gebruik makend van eerdere ervaringen
  • Samen werken aan oplossingen op maat bij complexe problemen
  • Kansen voor de stakeholders rond de bestemming in kaart
  • Synergie tussen de werelden van vrijetijdseconomie en mobiliteit. 

2015

Autodelen

Advier begon in 2015 met pionierswerk in autodelen, toen het concept nog nauwelijks serieus werd genomen. Ze droegen bij aan de oprichting van de Green Deal Autodelen, waarbij samenwerking tussen overheden en marktpartijen werd gestimuleerd. Advier’s inzet, geleid door Friso Metz, zorgde voor de ontwikkeling van gemeentelijk beleid, met ondersteuning van Europese cofinanciering. Samenwerking tussen grote steden op het gebied van autodeelbeleid en de ontwikkeling van CROW-richtlijnen waren belangrijke mijlpalen. Advier voerde de landelijke monitor autodelen uit en toonde aan dat autodelen in een stroomversnelling zat. In 2018 werd de Green Deal verlengd, met Advier als secretariaat.

Tegenwoordig is autodelen een prioriteit in vrijwel elke gemeente, met volledige afdelingen voor deelmobiliteit in grote steden en groeiende interesse in landelijke gebieden. Een landelijk programma is onlangs gestart om activiteiten af te stemmen en budget vrij te maken voor verdere ontwikkelingen.

2019

De Veluwe Deelfiets

Advier werd gevraagd door Veluwe op 1 (een samenwerkingsverband met alle Veluwse gemeenten) om na te denken over een deelfietssysteem voor op de Veluwe. In plaats van via een aanbesteding een externe partij te kiezen was het advies van Advier om met lokale ondernemers aan de slag te gaan. Vanuit de geleerde lessen in NSR MOVE & Share-North lieten zien dat lokale ondernemers samen een aanbod kunnen neerzetten wat veel beter aansluit bij de wensen van de klant en daarnaast de lokale economie stimuleert.

Door gebruik te maken van de kennis en kunde uit andere landen, hoefde het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, maar kon het concept overgenomen en aangepast worden aan de Veluwse wensen en kwaliteitsnormen. Het mooie is dat iedere fiets een eigenaar heeft, oftewel een gastvrouw of -heer. Zo krijgt de klant een stukje persoonlijke service bij de deelfiets met tips voor leuke routes en horeca onderweg. Daarnaast voorkomt het dat er zwerffietsen in de natuur belanden. De ondernemers kennen de wensen van de klant en kunnen daar een passend aanbod voor neerzetten.

Onder begeleiding van Advier hebben de vier grootste fietsverhuurders van de Veluwe de handen ineengeslagen en gezamenlijk een deelfietssysteem neergezet. Dit innovatieve concept laat zien dat lokale ondernemers en regionale overheden goed kunnen samenwerken. Om de Veluwe voor ons allemaal leefbaar te houden en de natuur te beschermen, is duurzaamheid een belangrijke factor. Hoe zorgen we er samen voor dat er een balans ontstaat tussen wonen, recreëren en natuur? De deelfietsen gaan hier zeker aan bijdragen omdat zij naadloos aansluiten op het openbaar vervoer of op het parkeren van de auto aan de randen van de Veluwe.

2020

De kantoorvilla

Advier verhuist naar de kantoorvilla op de Kanaalweg 4 in Delft.
Het pand werd in 1892 gebouwd als woonhuis voor de voormalig hoogleraar van het aangrenzende universiteitsgebouw van de afdeling der Geodesie van de Polytechnische School.

Het rijksmonument leent zich uitstekend voor de diverse symposia, inspiratiesessies en creatieve innovatieplannen die Advier kenmerken.

2021

Een tweede vestiging

Advier opent een tweede een kantoorlocatie, namelijk de Sassenpoort in Zwolle. Dit prachtige pand stamt (vermoedelijk) uit 1409 en is onderdeel van het voornaamste overblijfsel van de middeleeuwse ommuring van Zwolle. Uiteraard is er niet alleen voor dit pand gekozen wegens de rijke historie van het pand. Advier is al langer actief in het noorden en oosten van Nederland. De Sassenpoort maakt Advier zichtbaarder in deze regio en laat zien dat wij ook goed thuis zijn buiten de Randstad. Onze ‘kasteelheer’ Friso waakt over de vestiging en ontvangt regelmatig collega’s en relaties van Advier.