Mini-symposium Hubs (Afgelopen event)

De hub als verbinder tussen mens en mobiliteit

Omschrijving mini-symposium

Hubs lijken het nieuwste wapen in de strijd om schaarse ruimte vrij te spelen, zowel in de stad als in de woning. Het slim bundelen van gedeelde (mobiliteits-)diensten, energie en logistieke diensten draagt bij aan meer ruimte voor wonen, groen, klimaatadaptie, gezondheid en een sterkere lokale economie. Daarbij draagt een goed netwerk van hubs bij aan de vindbaarheid van de services, een logische keuze voor duurzaam vervoer en de verbinding van mensen. Maar wat maakt een hub nu een hub. en wanneer functioneert een hub? Hiervoor wordt ingegaan op de een aantal vragen zoals: Wat is de juist locatie voor een hub? Welke services horen op welke hub? Hoe wordt de governance geregeld? Wat is de business case? Welke relatie is er met de gebruikers van hubs? Hoe zorgt de hub voor verbinding van mensen en hoe deel je een auto en een wasmachine binnen één of meerdere commons?

Deze vragen en meer zullen aan bod komen tijdens het mini-symposium, onder leiding van inspirerende sprekers met meer dan 10 jaar internationale ervaring met het ontwikkelen en implementeren van hubs. Het symposium is inclusief een lichte maaltijd en voldoende ruimte voor interactie en discussie.

Aanmelden mini-symposium