Mini-symposium Hubs

De hub als verbinder tussen mens en mobiliteit

Omschrijving mini-symposium

Mobiliteitshubs lijken het nieuwste wapen in de strijd om schaarse ruimte vrij te spelen. Door o.a. onze mobiliteit duurzamer en aangenamer te maken door het bundelen van een mix aan gedeelde voorzieningen en vooral vervoermiddelen, wordt parkeer- en infrastructuurruimte vrijgespeeld. De automobilist wordt verleid eerder te gaan lopen of fietsen omdat de eigen auto op afstand staat en het logische “opstappunt” voor de reiziger op het (duurzame) vervoernetwerk dichterbij de voordeur is gesitueerd dan de eigen auto. Maar wat maakt een hub nu een hub? Wat is de ideale plek voor een hub? Hoe wordt de governance geregeld? Wat is de business case? Welke relatie is er met de gebruikers van hubs, hoe zorgt de hub voor verbinding van mensen en hoe deel je een auto en een wasmachine? Deze vragen en meer zullen aan bod komen tijdens het mini-symposium, onder leiding van inspirerende sprekers. Er is veel ruimte voor discussie en interactie.

Aanmelden mini-symposium