Symposium commons, communities & placemaking

Kunst en cultuur als basis voor de smart society

Omschrijving mini-symposium

Welke rol heeft de eindgebruiker in een (her-) ontwikkeling van een gebied? Bij Advier zijn we van mening dat het cruciaal is deze groep in een vroegtijdig stadium te betrekken. We zien co-creatie als basis voor het vormen van (nieuwe) communities voor het gebruik van commons (collectief gedeelde faciliteiten en ruimtes) op het schaalniveau van appartementen, de buurt, een wijk en de stad. Tijdens dit kleinschalige symposium gaan we dieper in hoe dat gedaan kan worden en waarom dit van belang is.

Hiervoor komt dan Donald Hyslop, associate van Advier, chair van BetterBankside en voormalig directeur van de TateModern vertellen over zijn ervaring met de inzet van kunst en cultuur bij revitalisatie en gebiedsontwikkeling.

Aanmelden mini-symposium