Probeeracties autodelen

Voor het Behaviour Insights Team van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we een staalkaart gemaakt met vijf probeeracties om autodelen te stimuleren.

De probeeracties zijn gemaakt voor verschillende kansrijke doelgroepen en is onderbouwd aan de hand van gedragswetenschappen. Gemeenten kunnen de staalkaart gebruiken als inspiratie voor probeeracties in hun eigen gemeente. Wij hebben verschillende gemeenten en aanbieders geïnterviewd en feedback gevraagd om te borgen dat de acties goed bij hen aansluiten en deze uitvoerbaar zijn. Ook hebben we onze kennis gebundeld met Europese vrienden uit Gent die veel praktijkervaring hebben met het uitrollen van probeeracties. Bij het ontwikkelen van de probeeracties hebben we de doelgroep centraal gesteld: wat speelt er in hun leven? Wat kunnen we wel en niet van hun verwachten? Hoe nemen we weerstanden weg en hoe versterken we motieven? En wat is het effect op de reputatie als je veel op bepaalde doelgroepen stuurt?

"Autodelen, zijt ge zot!"

- inmiddels fanatiek autodeler

Download staalkaart autodelen

Contact

Meer info over dit project? Fieke vertelt je er graag meer over.