Transitie door dwarsdenken

Dwarsdenken: de indirecte en creatieve benadering van vraagstukken met behulp van redeneringen die niet meteen voor de hand liggen. Door het stellen van vragen vanuit onze verschillende disciplines definiëren we de ‘vraag achter de vraag’. Daarom staat Advier voor een multidisciplinaire aanpak.

Zo komen we tot de kern en bekijken we de opgave en de mogelijke oplossingsrichtingen vanuit meerdere perspectieven. Advier werkt aan oplossingen die achteraf gezien ‘voor de hand liggend’ lijken en brengt tegelijkertijd de problemen aan het licht waar we ons (nog) niet van bewust zijn.