Samenwerken in Europa

Een mkb bedrijf als partner in een Europees project? Er wordt vaak verbaasd gereageerd op ons verhaal dat we risicodragend deelnemen aan een jarenlang traject van Europese (deels gesubsidieerde) kennisuitwisseling. Misschien een vreemde eend in de bijt, maar naar ons inzien een hele logische stap om als Advier te leren, te ontmoeten en vooral te ervaren in een internationaal consortium.

"Samen bewegen we Europa vooruit: actief deelnemen aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit brengt ons dichter bij een groene toekomst."

Advier heeft in 2015 de stap genomen om als volwaardig partner deel te nemen in het Europese Interreg project SHARE-North. Als onderdeel van een ambitieuze groep mensen is er jaren gewerkt aan het ontwikkelen, implementeren en promoten van deelmobiliteit, zowel in stedelijk- als ruraal gebied. Vanuit SHARE-North heeft Advier veel kennis rond de implementatie en governance van hubs doorontwikkeld.

Een jaar later volgde het Interreg project MOVE dat Advier de mogelijkheid gaf om het ondernemersperspectief in het consortia aan te dragen (waar traditioneel gezien met name overheden en kennisinstituten deelnemen). Advier brengt een praktijkgerichte benadering in, met een focus op efficiëntie en innovatie, waarbij oplossingen niet alleen theoretisch haalbaar moeten zijn, maar ook daadwerkelijk met een gezonde businesscase kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk.

"Advier daagt je uit om samen deel te nemen aan een nieuw Europees project en de uitdagingen aan te pakken die onze volgende generaties te wachten staan” 

Contact

Meer info over dit project? Elke vertelt je er graag meer over.