Werkgeversaanpak Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

In de periode van 2019 tot half 2023 heeft Advier de Werkgeversaanpak in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen uitgevoerd. Het doel van het “Slim & Schoon Onderweg” programma is een beter bereikbare en schonere regio te creëren.

De regio Arnhem-Nijmegen is een bruisende omgeving met veel bedrijvigheid. Vanuit een brede omgeving komen mensen naar de steden en randgemeenten om te werken, recreëren of verblijven. De aantrekkelijkheid van de regio heeft veel verkeer tot gevolg. Werkgevers zijn op zoek naar innovatieve manieren om de werklocatie bereikbaar te houden, voor zowel werknemers als bezoekers. Advier hielp met veel energie werkgevers met uitdagingen rondom mobiliteit, vitaliteit, duurzame bereikbaarheid, en goed werkgeverschap en voldeed tegelijkertijd aan de doelstellingen van de regio.

Advier hanteerde altijd een open benadering. Samen met de organisatie keken we eerst waar de raakvlakken waren. Vanuit een organisatiedoelstelling voor vitaliteit, maar een groot aandeel werknemers op lange afstand, kan een MaaS oplossing passend zijn. Door het belang van de werkgevers, werknemers, bezoekers en de grotere belangen van de overheid en regio te koppelen, is de beste oplossing gevonden!

“Het mobiliteitsplan heeft ons erg geholpen om stappen te zetten met duurzame mobiliteit”

Pro Persona

Advier heeft binnen de regio Arnhem-Nijmegen op alle niveaus geacteerd. Van het inventariseren van belangen, door middel van herkomst-bestemmingsanalyses, werknemers- en werkgeversvragenlijsten tot concrete uitvoerings- /gedragsstimuleringstrajecten. Hierbij wordt het overkoepelende doel altijd in gedachten gehouden. Een fietsstimuleringsactie of samenrijdentraject is geen losstaand doel, maar een tandwiel in de machine om de totale organisatiedoelstellingen te behalen. De “met de voeten in de klei,” maar ook met een innovatieve en strategische aanpak heeft een groot aantal bedrijven hun doelstellingen bereikt.

We hebben een groot aantal werknemers kennis laten maken met nieuwe/andere reismethoden en een gezondere levensstijl. De regio is een beetje beter achtergelaten dan in 2019!

Contact

Meer info over dit project? Rick vertelt je er graag meer over.

Opdrachtgever

Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen

Periode

2019 – 2023