Stadsrandhubs Apeldoorn

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft Advier een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van stadsrandhubs. Hieruit zijn drie zoekgebieden voortgekomen, beargumenteerd met een overkoepelende visie, de stakeholders, kansen en risico’s. Per zoekgebied is een schetsmatige artist impressie gemaakt van de beoogde functionaliteiten.

Richting definiëren
Om het succes van de stadsrandhubs te onderzoeken heeft Advier eerst met de gemeente onderzocht wat de functie van de hub moet zijn. Is het om mensen van buiten de stad aan de rand op te vangen en duurzaam verder te laten reizen? Of juist als oplossing voor de verdichting van de binnenstad en mensen een alternatief te bieden op de eigen auto? Het gesprek werd opgang gebracht door verschillende tools waaronder persona’s en scenario’s van potentieel gebruik.

Zoekgebieden in kaart brengen
Op basis van die verkenning heeft Advier een aantal potentiële locaties geselecteerd. Tijdens een werksessie met alle relevante disciplines binnen de gemeente zijn deze locaties beoordeeld op kansrijkheid. Drie locaties zijn aangewezen en uitgewerkt om op korte termijn mee aan de slag te kunnen.

Samenwerken met alle relevante disciplines binnen een gemeente, zorgt voor integraal denken en doen.

Contact

Meer info over dit project? Jordi vertelt je er graag meer over.

Opdrachtgever

Jaar

2022