De startnotitie voor de A4 De Hoek – Prins Clausplein. ​

Aangezien deze opdracht de aanleiding was voor de start van het bedrijf, is de naam hiervan afgeleid:​
Advies en A4, Advice fo(u)r.

Er wordt ingeschat dat hier 29.840 uren aan zullen worden besteed. Een mooi eerste project.​ Naast Minze Walvius, zijn ook twee parttimers en drie freelancers onderdeel van dit project.​ Het bedrijf is officieel gestart.