Advier timeline

1998

Advier opgericht

In juni 1998 wordt Advier opgericht door Minze Walvius, aan de Giststraat 18 te Delft.​​

Enthousiasme, Betrouwbaarheid, Deskundigheid en Nuchterheid zijn de kernwaarden voor de startende onderneming.​​ In eerste instantie richt het bedrijf zich op: ​

  • Project- en procesleiding en ondersteuning​
  • Multidisciplinaire schrijfprocessen​
  • Implementatietrajecten​
  • Beleidsonderzoek en/of evaluatiestudies​

1998

De eerste opdracht

De startnotitie voor de A4 De Hoek – Prins Clausplein.

Aangezien deze opdracht de aanleiding was voor de start van het bedrijf, is de naam hiervan afgeleid:​
Advies en A4, Advice fo(u)r.

Er wordt ingeschat dat hier 29.840 uren aan zullen worden besteed. Een mooi eerste project.​ Naast Minze Walvius, zijn ook twee parttimers en drie freelancers onderdeel van dit project.​ Het bedrijf is officieel gestart.

1999

Mobiliteit en vastgoedontwikkeling

Advier werkt eind jaren ’90 aan de mobiliteitsopgave voor en het Sleutelproject Arnhem Centraal. Het Rijk leverde met de Sleutelprojecten een krachtige impuls voor sterke steden en een vitale economie. De Sleutelprojecten waren integrale stedenbouwkundig projecten op en rond de stations van de hogesnelheidstrein: Met deze nationale projecten krijgen deze steden een krachtige impuls voor hun sociaal-economische structuur en stedelijke vernieuwing.

Ook werkte Advier in deze periode aan de mobiliteitsopgave voor de Wilhelmina pier, waarbij de vraag centraal stond: Wel of geen ondergrondse parkeerplaatsen en of ondergrondse innovatieve verbinding in ruil voor een kwalitatief betere woon- en werkomgeving in de toekomst?

Citaat uit het advies voor de Wilhelmina pier:

“Het verkeer moet eenduidig en logisch van opbouw zijn, een woud van elektronica en borden et cetera draagt niet bij aan de uitstraling van het gebied. De verkeers- en verblijfsfuncties moeten logisch uit het ontwerp voortvloeien. Daarbij geldt speciale aandacht voor de objectieve en subjectieve sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De verkeersbeweging binnen de deelgebieden moet plaatsvinden met een zo gering mogelijke hinder door het autoverkeer. Dit vereist een fijnmazig systeem voor langzaam verkeer / niet-auto verbindingen met een goede oversteekbaarheid van de doorgaande wegen.”

2000

Een nieuw kantoor

Het bedrijf verhuist naar het eerste officiële kantoor. Eerder werd er vanuit huis kantoor gehouden, maar nu is er ruimte voor groei op de Van Leeuwenhoeksingel 70 in Delft. Hier worden ook de eerste werknemers aangenomen.

2002

Naar het buitenland

Met het Europese project Optimum2 zet Advier de eerste stappen naar het buitenland. Het project, dat uiteindelijk tot 2008 doorliep, betrof vooral innovatie op het gebied van mobiliteit. Als vertegenwoordiger voor het business park Goudse Poort worden de eerste stappen gezet richting een integraal aanbod van gedeelde mobiliteit en parkeren samen met een mobiliteitskaart voor tanken, collectief vervoer, deelfietsen en parkeren.

Na dit project heeft Advier de smaak te pakken en is actief in meerdere Europese projecten, maar ook in Zimbabwe en Tokyo.

2004

Velotaxi

Fietstaxi Delft markeert de start van ‘ondernemend adviseren’ en ‘dwarsdenken. Het aanbieden van duurzame mobiliteit door inzet van de fiets als reclamedrager.

2004

Hospitax

Hospitax, collectief personenvervoer geregisseerd namens het ziekenhuis. Een gastvrij ziekenhuis in combinatie met efficiënt vervoer door het slimmer oproepen van cliënten door via één centrale te boeken.

Een onderneming van Advier! Na de start in 2004, met behulp van innovatiesubsidie van Senter Novem, heeft Hospitax zonder extra bijdrage van de overheid zelfstandig gedraaid tot 2008.

De Hospitax vervoert u tegen een laag tarief zorgeloos en veilig van uw voordeur naar het ziekenhuis en vice versa. 

2007

Mobiliteitsloket

In 2007 ontwierp Advier, in samenwerking met het software ontwikkelbedrijf XAM, Mobiliteitsloket, een interactieve reisplanner. Alle info over je reis van thuis tot je bestemming, is te vinden door te klikken op een touchscreen die o.a. op elk station geïnstalleerd zou kunnen worden. Zo heb je altijd de actuele reisinformatie. Een smartphone werd in Nederland in 2007 nog niet gebruikt. Men plande de reis thuis met behulp van een spoorboekje of computer. Pas veel later bood o.a. OV9292 en NS de reisplanner aan via een app op de smartphone.

2008

Back to the future

Advier ontvangt subsidie om een fietstaxi op waterstof te laten rijden. Het POC is gereed, maar helaas haken de gemeente waar de kan gaan rijden af omdat zij het nut er niet van in zien. Waterstof als brandstof is anno 2023 nog steeds een grote uitdaging.

2008

De bus boven de file

Een MaaS-project in de tijd van de strippenkaart als onderdeel van een guerrillamarketing campagne. De doelgroep werd bereikt door een letterlijk een bus op te hangen boven de doelgroep: de automobilisten in de file. Tijdens de campagne konden werknemers gratis kennismaken met het openbaar vervoer en een aanvullend systeem van collectief vervoer op afroep. Door een sms-ticket te bestellen via internet. werd een route op maat samengesteld en werd de reiziger per sms op de hoogte gebracht van de vertrek- en aankomsttijd van de reis: Mobility as a Service anno 2008

De reguliere bus liep van maandag tot zondag van 06.30 tot 21.00 uur en paste zich aan de NS-dienstregeling aan, terwijl de shuttlebus in het weekend minder frequent reed. Deze innovatieve pilot van Veolia/BBA gaf inzicht in alternatieven voor autovervoer en het gebruik van collectief vervoer in de regio Woerden. “De bus boven de file” is een mijlpaal in duurzame mobiliteit, gedreven door Advier’s out-of-the-box denken.

2009

Een nieuwe huisstijl

Een nieuw tijdperk breekt aan, Advier innoveert en verbreed. Dit zorgt ook voor de wens van het nieuwe logo, oranje en paars wordt de nieuwe huisstijl van Advier.

De visie en missie van het bedrijf bewegen meer naar de toekomst. Duurzaamheid, innovatie en oog voor de toekomst staan voorop.

2010

Een groter kantoor

Advier verhuist naar de Mijnbouwstraat in Delft, waar meer ruimte is voor de medewerkers.
Het nieuwe pand biedt opnieuw groei voor het bedrijf, waar veel veranderingen plaatsvinden.

2011

Events, symposia & trainingen

Advier verzorgt al bijna haar gehele bestaan trainingen, met een inhoud even divers als de deelnemers. Denk aan trainingen over mobiliteitsmanagement, ov-aanbestedingen en autodelen. Daarnaast worden er symposia georganiseerd over allerlei onderwerpen, zoals hubs, MaaS en commons & communities. Elk symposium is uniek en net even anders dan de norm. Tegenwoordig vinden deze vaak plaats in de fijne bovenkamer op het kantoor in Delft. Bezoekers weten vaak niet wat ze te wachten staat, en dat maakt de symposia van Advier zo gewild.

Met een groep volledig in een onderwerp duiken kan heel bevredigend zijn. Het is echter ook belangrijk om veel plezier te hebben met het netwerk en collega’s. Neem bijvoorbeeld de mobiliteitssportdag die Advier organiseerde in de zomers van 2011 en 2012. Alle geïnteresseerden uit het werkveld streden fanatiek op het volleybalveld, de klimwand en het golfterrein. Tijdens deze middag kreeg het gezegde ‘een balletje opgooien’ opeens een hele andere betekenis.

Bij Advier organiseren we graag momenten waar de ontmoeting centraal staat, of het nu gaat om inspiratie, ontwikkeling, ontspanning of alles tegelijkertijd!

2012

sQoot

Na het verzoek van opdrachtgevers op zoek te gaan naar een “leasefiets” en circa twee jaar in gesprek geweest met (auto-)leaseaanbieders, die er geen brood in zagen, heeft Advier in 2012 het eerste onafhankelijke B2B- tweewieler-leasebedrijf opgezet.

sQoot is nog steeds actief en te vinden op www.sqoot.nl

2012

Multi Use Transferium System

Met de uitwerking van het concept “Multi Use Transferia Systems” (nu aangeduid als hub) ontwikkelen we een visie op een netwerk van hubs waarin meerdere functies gecombineerd worden. Na presentaties over dit onderwerp in 2014 bij polis in Madrid en bij Civitas in Casa Blanca presenteerden we deze inmiddels “doorontwikkelde visie” in 2023 voor Engineers Australia.

2013

Hubs in Antwerpen

Advier werkte, samen met NIO architecten en OKRA architecten, aan de Ideeëncompetitie Parkeergebouwen van Stad Antwerpen. Het team behoorde tot de 4 inzendingen die zijn geselecteerd om in een serie van 4 workshops tot een denktank te komen rond de architectuur en functie van parkeergebouwen op P+R locaties Havana en Linkeroever. Advier benaderde P+R’s toen al als hubs – plekken die niet alleen modaliteiten verbinden, maar ook andere stedelijke voorzieningen. Zo ontstaan er niet alleen bewegingen van de P+R naar de stad, maar ook van de stad naar de P+R. Hieruit volgt een integrale business-case waarin o.a. het beter benutten van parkeercapaciteit, rendabiliteit van voorzieningen, het effect van parkeerbeleid, en de kosten/baten tijdens ontwikkeling & beheer zijn meegenomen.

Aangezien veel partijen hier nu pas mee bezig zijn, is dit een iconisch project wat goed laat zien hoe Advier al ver voor de troepen uitliep.

2014

Gastvrij Bereikbaar

Met GastvrijBereikbaar slaan we een brug tussen de gastvrijheid en de toeristische beleving. Samen met Johan Kaspers en heel veel gastvrije locaties ontwikkelen we diverse tools zoals www.travellersjourey.nl en www.gastvrijbereikbaar.nl met diverse hoogtepunten zoals het congres gastvrij bereikbaar in 2017 in het Spant en worden we gevraagd om onze ervaringen te delen op diverse internationale podia.

2015

Autodelen

Met de green deal autodelen en de internationale samenwerking in het Europese project sharenorth start Advier met het pionieren met autodelen, mobiliteitshubs en de integratie van duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling. Anno nu is het delen van (auto-)mobiliteit en de realisatie van hubs actueel in vrijwel iedere gemeente.

2017

Het opiniestuk

In een dichtbevolkt land als Nederland is ruimte het kostbaarste bezit. Nu steeds meer Nederlanders in steden gaan wonen, wordt ruimte daar almaar schaarser en dus duurder. Toch wordt heel veel ruimte gereserveerd voor stilstaande, geparkeerde auto’s, terwijl verreweg de meeste parkeerplaatsen het grootste deel van de dag leegstaan. Terwijl rekeningrijden een oplossing uit het verleden is, sluit het belasten van parkeerruimte veel beter aan bij de toekomst

2019

De Veluwe Deelfiets

Advier werd gevraagd door Veluwe op 1 (een samenwerkingsverband met alle Veluwse gemeenten) om na te denken over een deelfietssysteem voor op de Veluwe. In plaats van via een aanbesteding een externe partij te kiezen was het advies van Advier om met lokale ondernemers aan de slag te gaan. Vanuit de geleerde lessen in NSR MOVE & Share-North lieten zien dat lokale ondernemers samen een aanbod kunnen neerzetten wat veel beter aansluit bij de wensen van de klant en daarnaast de lokale economie stimuleert.

Door gebruik te maken van de kennis en kunde uit andere landen, hoefde het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, maar kon het concept overgenomen en aangepast worden aan de Veluwse wensen en kwaliteitsnormen. Het mooie is dat iedere fiets een eigenaar heeft, oftewel een gastvrouw of -heer. Zo krijgt de klant een stukje persoonlijke service bij de deelfiets met tips voor leuke routes en horeca onderweg. Daarnaast voorkomt het dat er zwerffietsen in de natuur belanden. De ondernemers kennen de wensen van de klant en kunnen daar een passend aanbod voor neerzetten.

Onder begeleiding van Advier hebben de vier grootste fietsverhuurders van de Veluwe de handen ineengeslagen en gezamenlijk een deelfietssysteem neergezet. Dit innovatieve concept laat zien dat lokale ondernemers en regionale overheden goed kunnen samenwerken. Om de Veluwe voor ons allemaal leefbaar te houden en de natuur te beschermen, is duurzaamheid een belangrijke factor. Hoe zorgen we er samen voor dat er een balans ontstaat tussen wonen, recreëren en natuur? De deelfietsen gaan hier zeker aan bijdragen omdat zij naadloos aansluiten op het openbaar vervoer of op het parkeren van de auto aan de randen van de Veluwe.

2020

De kantoorvilla

Advier verhuist naar de kantoorvilla op de Kanaalweg 4 in Delft.
Het pand werd in 1892 gebouwd als woonhuis voor de voormalig hoogleraar van het aangrenzende universiteitsgebouw van de afdeling der Geodesie van de Polytechnische School.

Het rijksmonument leent zich uitstekend voor de diverse symposia, inspiratiesessies en creatieve innovatieplannen die Advier kenmerken.

2021

Een tweede vestiging

Advier opent een tweede een kantoorlocatie, namelijk de Sassenpoort in Zwolle. Dit prachtige pand stamt (vermoedelijk) uit 1409 en is onderdeel van het voornaamste overblijfsel van de middeleeuwse ommuring van Zwolle. Uiteraard is er niet alleen voor dit pand gekozen wegens de rijke historie van het pand. Advier is al langer actief in het noorden en oosten van Nederland. De Sassenpoort maakt Advier zichtbaarder in deze regio en laat zien dat wij ook goed thuis zijn buiten de Randstad. Onze ‘kasteelheer’ Friso waakt over de vestiging en ontvangt regelmatig collega’s en relaties van Advier.

2023

Een ode aan de dwarsdenker

De eerste editie van de Dwarsdenker van het Jaar Award vond plaats op 11 december 2023. Een ode aan de dwarsdenker, aanmoediging voor personen die conventies uitdagen, vernieuwende ideeën omarmen en een positieve verandering teweegbrengen in de samenleving. Dit evenement werd geïnitieerd door Advier ter ere van het 25-jarig jubileum.